Kerkdienst met dr. Petra Galama

Kerkdienst met dr. Petra Galama
Datum 3 februari 2019
Tijd 10:30 - 12:00 uur
Locatie Rotterdam

Gebed en godsvertrouwen

Christiane en ik kennen beide een mystieke ruimte in ons gebed en godsvertrouwen. Pas tijdens haar laatste tv-optreden in ‘De Verwondering’ ontdekte ik onze gemeenschappelijke geraaktheid door de mystica Julianne van Norwich. Christiane spreekt over haar ervaring en citeert Julianne:

God is ruimer geworden. God is voor mij heel persoonlijk en dat grenst aan mystiek.

Er is een tekst van de mystica Julianne van Norwich over de vreugde. Deze woorden zijn voor mij actueel, want ik beleef het zelf. “Hierna liet God mijn ziel een opperste geestelijk genot smaken. Ik voelde me boordevol blijvende zekerheid, krachtig bevestigd, vrij van kwellende angst. Zo verheugend en zo geestelijk was deze ervaring, dat ik één en al vrede was, rustig en ontspannen, en dat niets ter wereld mij had kunnen verstoren.” Dit ervaar ik, per momenten. Je kunt het niet bestellen, je kunt het niet doen ontstaan. Het ontstaat vanzelf in jou. Meestal wanneer je in de stilte bent.

In deze verstillende viering zullen we de woorden van Julianne van Norwich beluisteren.

Dr. Petra Galama is remonstrants, predikant, geestelijk verzorger, geestelijk begeleider en practicumdocent aan de opleiding Geestelijke Begeleiding (PThU). Zij is gespecialiseerd in het werken met mystieke bronnen.

Via SpiritWijs geeft zij bezinningsdagen en –avonden die ruimte bieden aan innerlijke verstilling en aan het gesprek over de eigen beleving. Zo brengt zij mensen in aanraking met hun bezieling en verlangen op de unieke weg die ieder gaat.

Agenda