Actief in de gemeente

Beleidsplan

Het beleidsplan van de Remonstranten Rotterdam is uitgewerkt in een stappenplan met daarin de wijze waarop de kerkenraad haar doelen wil behalen. Bent u geïnteresseerd? Vraagt u een exemplaar aan bij het kerkkantoor.

 

Commissies

Leden en vrienden uit de Remonstrantse Gemeente Rotterdam vormen de verschillende commissies. Zij dragen strategisch en administratief een steentje bij in het voorbereiden, organiseren en/of uitvoeren van de activiteiten:
• Bibliotheek- en archiefcommissie
• Crèche commissie
• Diaconale commissie
• Financiële commissie
• Gastvrouwen en -heren
• Gaycommissie
• Remonstrantse Jongeren Rotterdam
• Kascommissie
• Kinderkringcommissie
• Koffieschenken
• Kosters
• Liturgiecommissie
• Programma & Publiciteitscommissie
• Commissie Spiritualiteit
• Werkgroep Breda
• Wijksecretarissen

 

Kerkenraad

De Kerkenraad van de Remonstrantse Gemeente Rotterdam bestaat uit de hier onder genoemde leden en vrienden en twee Rotterdamse predikanten. Iedere derde donderdag van de maand bespreken zij met elkaar lopende en beleidszaken en de hieruit te nemen stappen van het werkplan.

De actuele samenstelling van de Kerkenraad vindt u hier