Koor

Cantorij Non Semper

De cantorij van de Remonstrantse Gemeente Rotterdam bestaat uit enthousiast zingende betrokkenen bij de Gemeente en staat o.l.v. de cantor. Er wordt naar gestreefd twee- tot driemaal per jaar op te treden tijdens de kerkdienst op hoogtijdagen zoals Openingszondag, Palmpasen en Kerstmis. Steeds voorafgegaan door een aantal repetities die we ruim van tevoren plannen. Om mee te kunnen zingen is het geen vereiste dat u in een koor heeft gezongen, maar het is wel handig dat u kunt noten lezen.

Remonstrants Cantatekoor en -orkest

Een cantor leidt in de Cantatediensten een uitvoering van een cantate van J.S. Bach of een andere componist. De Werkgroep Cantatediensten organiseert deze bijeenkomsten.

Geïnteresseerd? Neemt contact op met het kerkkantoor