Kerkdiensten en activiteiten in coronatijd

U bent van harte welkom in ons kerkgebouw! Aanmelden voor de kerkdiensten is niet meer nodig, maar om rekening te houden met de meest kwetsbaren onder ons willen we in het gehele kerkgebouw voorlopig de 1,5 meter afstand nog even in stand houden.

Wij vragen u, met het volgende rekening te houden:

  1. Blijf thuis als u klachten heeft!
  2. In de kerk zullen de zitplaatsen zijn gemarkeerd en de looprichtingen aangegeven. Gelieve ook de aanwijzingen van de gastvrouwen/gastheren te volgen.
  3. Gelieve 1,5 meter afstand in acht te nemen en zo veel mogelijk op uw plaats te blijven zitten.
  4. Houd ook tijdens het koffiedrinken na afloop van de dienst, een gepaste afstand tot elkaar.
  5. Na afloop kunt u de kerk via de aangegeven uitgang verlaten.

De kerkdiensten zijn vanaf de zondagavond terug te luisteren via SoundCloud

Meer informatie over de kerkdiensten/activiteiten vindt u in de agenda

Een overzicht van alle preekbeurten voor dit jaar vindt u hier.

Het jaarprogramma vindt u hier.