Kerkdiensten/Activiteiten in coronatijd

U bent weer van harte welkom in ons kerkgebouw, maar om bij de kerkdiensten/activiteiten aanwezig te zijn is het gewenst dat u zich liefst vooraf registreert.  Voor de kerkdiensten kan dat hier voor vrijdagmiddag 15.00 uur.

De kerkdiensten zijn vanaf de zondagavond terug te luisteren via SoundCloud

Om als geloofsgemeenschap bij elkaar te kunnen komen op een veilige manier, binnen de anderhalvemetersamenleving, hebben we een protocol opgesteld. De kerkdiensten zullen anders dan anders zijn. Er kan nog niet worden gezongen en er zal na afloop beperkt gelegenheid zijn, elkaar te ontmoeten bij een kopje koffie of thee. Wel zal er fraaie orgelmuziek, gespeeld door Jos van der Kooy, te beluisteren zijn. De activiteiten, die in het nieuwe seizoen weer een aanvang nemen, vinden dan plaats in een ruimte waar men op gepaste afstand van elkaar kan zitten.

Wij vragen u, met het volgende rekening te houden:

  1. Blijf thuis als u klachten heeft!
  2. U dient zich, liefst van tevoren, aan te melden, zodat we zeker weten dat er niet meer mensen komen dan we in de kerk veilig kunnen herbergen. Ook is er dan de gelegenheid, u achteraf te informeren als er toch iets niet goed is gegaan. Reserveren kan tot vrijdagmiddag 15.00 uur, het liefst per email of anders per telefoon (010 436 0543). Spreekt u gerust het antwoordapparaat in!
  3. Als u komt, zullen u vragen worden gesteld over uw gezondheid. Heeft u of een huisgenoot in de afgelopen 24 uur last gehad van hoesten, keelpijn, een neusverkoudheid, koorts vanaf 38 graden of benauwdheid?
  4. In de kerk zullen de zitplaatsen zijn gemarkeerd en de looprichtingen aangegeven. Gelieve ook de aanwijzingen van de gastvrouwen/gastheren te volgen.
  5. Na afloop van de dienst is er helaas opnieuw géén koffiedrinken vanwege de verscherpte coronamaatregelen van de overheid.
  6. Gelieve op alle momenten tenminste 1,5 meter afstand in acht te nemen!
  7. Na afloop kunt u de kerk via de aangegeven uitgang verlaten. Gelieve daarna ook tenminste 1,5 meter afstand te houden.

Meer informatie over de kerkdiensten/activiteiten vindt u in de agenda

Een overzicht van alle preekbeurten voor dit jaar vindt u hier.

Het jaarprogramma vindt u hier.