Dopen, avondmaal, afscheid

In de Remonstrantse Broederschap dopen we zowel kinderen als volwassenen, zegenen we levensverbintenissen in, vieren we Avondmaal, nemen we afscheid van dierbaren.

Dopenavondmaalrouwen

 

 

 

 

 

 

Dopen

Ouders die hun kind laten dopen, willen uitdrukking geven aan hun dankbaarheid voor het geschenk, dat hun kind is en nemen zich voor hun kind in aanraking te brengen met het geloof. Het kind behoort door de doop tot de algemene Kerk van Christus; het is echter niet automatisch lid van de Remonstrantse Broederschap geworden. Het kind heeft er recht op die keuze later zelf (bewust) te maken. Wanneer u als ouder(s) uw kind(eren) wilt laten dopen of wanneer u als volwassene de doop wenst te ontvangen, neemt u dan contact op met een predikant. De data waarop de doop kan worden bediend, kunt u opvragen bij het kerkkantoor.

Avondmaal

De Remonstrantse Gemeente Rotterdam viert enige malen per jaar de maaltijd van brood en wijn. Op Witte Donderdag en op de laatste zondag van het kerkelijk jaar is dit een Avondmaal met het accent op de herinnering aan het Laatste Avondmaal. De overige maaltijden zijn een vreugdemaal, waarbij andere facetten van de maaltijd centraal staan, zoals het samen delen op Werelddiaconaatszondag. Naar oud gebruik kennen de remonstranten een ‘open’ maaltijd. Toegankelijk voor iedereen, die in geloof en liefde wil deelnemen “ongeacht of u tot deze of tot enigerlei kerk behoort, al dan niet”, zoals de predikant vaak bij de uitnodiging zegt.

Afscheid

“Waar het leven kwam, komt ook de dood. Hij breekt het kostbare leven af. Hij komt verwacht of onverwacht …”. Deze woorden zijn ontleend aan een bekende remonstrantse rouwtekst. Wanneer u dit wenst, is het mogelijk een rouwdienst of afscheidsdienst in de Remonstrantse Kerk in Rotterdam of elders door een predikant te laten leiden. U kunt hierover contact opnemen met één van de predikanten.