25 oktober 2019

Remonstranten én doopsgezinden hebben een prachtige geschiedenis om op te bogen.

Geschreven door Tjaard Barnard

Wie gelooft, leeft niet in het verleden, zoals de communis opinio in onze dagen schijnt te denken, maar voelt zich er wel mee verbonden.

Wie zegt dat geloof vooral nostalgie is, miskent dat er in het geloof ook heel nadrukkelijk een streven naar voren zit. Zo leeft het christendom van het verlangen naar Gods Rijk, Gods nieuwe werkelijkheid die misschien eens zal aanbreken. Het verlangen naar een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Naar een wereld waarin vrede ooit zal aanbreken.Geloof vraagt dus niet alleen om de blik op het verleden te richten, maar tegelijkertijd ook de toekomst in het oog te houden. Of nog een spa dieper: geloven vraagt om het duiden van de tijden. Om te zien hoe in verleden, heden en toekomst iets te zien is van een hoopvolle boodschap.

Zondag 18 augustus sprak dr. Tjaard Barnard in de Doopsgezinde Kerk tijdens een van de gezamenlijke zomerdiensten over de ‘V’ van Verleden, een van de thema’s uit het pamflet de 5 V’s, dat ter gelegenheid van het 400 jarig bestaan van de remonstranten werd uitgegeven. Lees verder…

 

 

Gerelateerd