30 mei 2022

Liefde geeft richting: niet ik, maar de ander

In het Evangelie van Johannes staat Jezus’ uitspraak: ‘Een nieuw gebod geef Ik u, hebt elkaar lief.’  Wat is er eigenlijk nieuw aan dit gebod? Ook de drie andere evangelisten kenden immers al het gebod van de liefde. Daar lezen we: ‘Gij moet uw naaste liefhebben als u zelf’. Is er dan een verschil? In het Oude Testament en bij de drie andere evangelisten is de maatstaf van de naastenliefde de eigenliefde. Maar hier in het evangelie naar Johannes is de maatstaf van de naastenliefde de liefde van Christus zélf. Deze maatstaf plaatst de naastenliefde in een geheel andere categorie. Het is geen praktische regel meer om het sociale leven te ordenen, maar Zijn liefde is model en maatstaf van onze naastenliefde.

Lees hier de overdenking uitgesproken door Sjerp van der Vaart in de kerkdienst op 29 mei 2022

Gerelateerd