23 januari 2020

De zin van het leven

Geschreven door Koen Holtzapffel

Ook in 2019 werden er weer heel veel boeken gepubliceerd. We deden daar als remonstranten aardig aan mee in het kader van ons jubileumjaar. Een boek dat extra aandacht trok was dat van de Volkskrantjournalist Fokke Obbema. De titel luidt ‘De zin van het leven. Gesprekken over de essentie van het bestaan.’

Als dominee ben ik natuurlijk onmiddellijk in zo’n boek geïnteresseerd. Gaat het hier in deze kerk, in geloof en traditie niet ook om de zin van ons leven? Om de essentie van ons bestaan? En gaan we daarover niet ook in 2020 weer met elkaar in gesprek?

Lees verder…

 

Gerelateerd