13 januari 2022

Belasting betalen?!

Geschreven door Tjaard Barnard

Er zijn van die Bijbelverhalen, die heel bekend zijn, maar die eigenlijk niet zo gemakkelijk te begrijpen zijn. De commentaren gaan twee kanten op en voor beide kanten is wel wat te zeggen. Zo is het ook met dit bekende verhaal van Jezus over het betalen van belastingen. De setting is duidelijk. De vijanden van Jezus, de Farizeeën en de Herodianen hebben een val voor Jezus gezet. Moet je belasting betalen? Beide antwoorden zijn fout. Ja, je moet gewoon belasting betalen, dan heb je de eigen achterban tegen je. Maar zeg je, nee, je moet geen belasting betalen, dan ben je een oproerkraaier in de ogen van de Romeinen.

Bekijk hier de liturgie met daarin opgenomen de preek uitgesproken door dr. Tjaard Barnard op zondag 9 januari 2022.

Gerelateerd