11 juli 2019

Adieu pastor Pierre

Geschreven door Koen Holtzapffel

Het was deze week een klein bericht in de krant: homoseksuele priester ontslagen door bisdom. Het betrof de Amsterdamse pastor Pierre Valkering van de Vredeskerk. Eerder al was hij op non actief gesteld. Tijdens de viering van zijn 25-jarig priesterschap had hij immers de euvele moed gehad een boek te presenteren: Ontkleed niet naakt staan. Een homoseksuele coming out waarvan de Haarlemse bisschop Punt bepaald niet gecharmeerd was. Valkering hoopte met zijn openhartige boek ongetwijfeld bij te dragen aan een leefbaarder en barmhartiger kerk. Het heeft niet zo mogen zijn. De combinatie priester en (homo)seksualiteit blijft in de katholieke kerk een te lastige.

Nu herinner ik me dat ik eerder over Pierre Valkering schreef.  Bij zijn noodgedwongen vertrek uit de kerk wil ik daar nog even bij stil staan. Het was in het kader van een landelijke remonstrantse Beraadsdag over de toekomst van de kerk. Ook in 2007 waren we daar al volop mee bezig. Valkering was het voorbeeld van een plaatselijke pastor die op ludieke wijze tot vernieuwing probeerde te komen. Hij deed mee aan het KRO tv-program Help de kerk stroomt vol. De kijker volgde in dat programma een tweetal rooms-katholieke pastores, één in de Amsterdamse binnenstad, één in Dokkum. Konden zij hun kerk weer eens ouderwets vol krijgen met mensen die normaal nooit in een kerk kwamen? De Dokkumse pastor Paul organiseerde een ‘Dag van de Glimlach’, een circusdienst met bijna 2000 bezoekers. Pierre Valkering nodigde artiesten van De Parade uit en organiseerde een zaterdags ‘Feest in de Vredeskerk’, inclusief Don Camillo-film, Biechtstoel en Sacrament. Er kwamen 750 mensen op af.

Met name die keuze van pastor Pierre voor een film van Don Camillo is me bijgebleven. De literaire figuur van een eenvoudige dorpspastoor, bepaald geen heilige, die tweemaal wordt overgeplaatst maar onmisbaar blijkt. Pierre Valkering moet zich een beetje als die Don Camillo hebben gevoeld. Lastig voor de bisschop, maar onmisbaar in een levendige en leefbare kerk. Heel spijtig dat het zo met hem is afgelopen. Mogen zijn talenten en kwaliteiten elders opnieuw tot hun recht komen.

Gerelateerd