2 april 2024

21 april Thomasviering en Zinlunch : Ruimte en Betrokkenheid

Geschreven door Koen Holtzapffel

Op zondag 21 april zijn in de zondagse dienst elementen van een Thoamsviering terug te vinden. Na afloop vindt de Tweede Zinlunch plaats voor de doelgroep ongeveer 25 tot ongeveer 40. Over beide iets in deze blog.

10.30 uur Thomasviering

In de Rotterdamse Roze vieringen die ook een keer per jaar in onze gemeente gehouden worden,  is het stramien herkenbaar van  de zogenoemde Thomasviering. Thomasvieringen begonnen eind jaren ’80 in het Finse Helsinki. De aanleiding? De officiële liturgie sprak steeds minder mensen, met name jongeren, nog aan. Daarom ontwikkelde men een vorm die ruimte gaf, ook aan twijfel of aarzelend zoeken. Welnu, ruimte geven aan twijfel en aarzelend zoeken dat spreekt ook remonstranten aan. Geen geloof zonder twijfel, geen geloof zonder persoonlijke zoektocht met veel ruimte voor een eigen gesprek met de christelijke traditie. 

De naam van de apostel Thomas raakte aan de vieringen verbonden, omdat ook die apostel twijfels uit in het gelijknamige bijbelverhaal over zijn ontmoeting met Jezus (Johannes 20: 24-28) . Vandaar de naam Thomasviering. Zijn bijnaam ongelovige Thomas doet de goede man overigens absoluut geen recht. Wie Jezus achterna is gegaan is alles behalve ongelovig. Beter kun je spreken van de onderzoekende of tastende Thomas. Hij was er nu eenmaal direct na Pasen niet bij toen de andere apostelen een bijzondere glimp van Jezus opvingen.  Geef hem eens ongelijk dat hij ook zelf wil zien en ervaren wat zijn medeapostelen hebben gezien en waar ze hem nu zo enthousiast over vertellen.

Veel mensen zijn zoekend, onderzoekend en tastend naar een ruimte waarin geen vastgeklonken dogma’s of stellige antwoorden passen, maar waar wel iets van het geloof ervaarbaar is. Remonstranten in de Arminiuskerk willen zo’n ruimte vormen. Een plek zonder stellige antwoorden waarin vragen kunnen worden gesteld over zin en betekenis in het leven en waar ook onderzocht kan worden hoe die vragen zich laten verbinden met de vragen én antwoorden uit de christelijke traditie.

Daar past een Thomasviering uitstekend bij. Wie deelneemt ervaart iets van ‘geraakt zijn’, door een symbool, een handeling, een gebaar, een klank.  

Een Thomasviering is er voor alle leeftijden, jonger, ouder, zoekend en vindend.

Iedereen is dus van harte welkom bij deze remonstrantse Thomasviering op zondag 21 april om 10.30 in de Arminiuskerk. Er zal ruimte zijn voor eigen voorbeden, en natuurlijk is er gelegenheid om een kaarsje aan te steken tijdens de dienst.

De Thomasviering van 21 april wordt mee vorm gegeven met  Jongerengemeente Arminius. Voorgangers zijn ds Leonie van Staveren en ds Koen Holtzapffel. Het thema is: gooi het ook eens over een andere boeg, naar aanleiding van het betreffende bijbelverhaal in Johannes 21: 1-14, verschijning bij het meer van Tiberias. 

In de viering zal Elisabeth Paarlberg een aantal chansons vertolken, begeleid door broer Edwin op de vleugel.

12.30 uur Tweede Zinlunch

Na afloop vindt om 12.30u de Tweede Zinlunch plaats, samen met  Jongerengemeente Arminius. De behoefte aan zin/betekenisgeving is universeel. Hoe geef je dat in je eigen leven vorm en kan een levensbeschouwelijke traditie als de christelijke daarbij van betekenis zijn? Ben je tussen ongeveer 25 en ongeveer 40 jaar? Geef je op om deze lunch bij te wonen. Ontmoeting en gesprek staan centraal in vrijheid en verdraagzaamheid. Wie al op de mail-list staat krijgt apart een uitnodiging. Nieuwsgierig geworden? Geef je op via holtzapffel@remonstrantenrotterdam.nl en ontvang een aparte uitnodiging met het thema voor de lunch. N.B. je bent welkom bij de dienst maar je kunt er ook voor kiezen alleen bij de Zinlunch aanwezig te zijn.

Gerelateerd