Zomerdienst in de Remonstrantse Kerk

Zomerdienst in de Remonstrantse Kerk
Datum 14 augustus
Tijd 10:30 - 12:00 uur
Locatie Arminiuskerk

In de zomerperiode ~ 10 juli t/m 14 augustus ~ kerken de Remonstranten Rotterdam en de Doopsgezinden samen. Thema voor deze zomerdiensten is: ‘vriend en vreemdeling’

Deze kerkdiensten zijn wisselend in de Remonstrantse Kerk, Museumpark 3, en de Doopsgezinde Kerk, Noordmolenlaan 3, in Rotterdam.

Voorganger in deze laatste zomerdienst in de Remonstrantse Kerk is Hans Fonczek, wijkdominee in Roosendaal en daarnaast verbonden aan de Doopsgezinde Gemeente in Dordrecht.

Thema voor deze zondag is: ‘Ik ben een mens als jij’

Een lastige man in een veel te ruime jas. Over zijn schouders hing een grote rugzak. Vaak zag ik de man staan bij de supermarkt. Volgens buurtbewoners woonde hij overal en nergens. Die man belde twee jaar geleden, op een avond in oktober, plotseling bij mij aan. Hij was doorgestuurd door een vriend. – Daar sta je op mijn drempel, voor mijn neus, je kijkt me aan – Wat moet ik met je? Ik moest iets met je. Je stond daar en wachtte. Ik keek in je gezicht, En jij in mijn gezicht, met ogen die zeiden: ja, ik weet het. Ik ben onmogelijk, ik schreeuw soms, ik val soms uit. Ik steel soms voedsel. Ik ben een vluchteling, een vreemdeling. Ik eis een plek op aarde, ik ben ontworteld en overbodig. Neem mij op, red mijn ziel, stuur me niet weg –  ik ben een mens als jij.

De joodse wijsgeer Emmanuel Levinas heeft veel publicaties op zijn naam staan. In één van zijn wijsgierige visies ontvouwt hij dat niet het IK het uitgangspunt is maar de confrontatie met de ander. Met die ander die naast en tegenover mij, en niet weg te denken een beroep op mij doet. De toewijding aan de andere mens. Die vreemdeling, die vluchteling.  Hij spreekt zelfs over de menselijke uitverkiezing elkaar te dienen. Vanaf het moment dat een ander mens in onze tijd en ruimte binnenkomt, ons aanziet, aanspreekt, en een beroep op ons doet…staan we in zijn dienst

(Schilderij ‘In het voorbijgaan’ van Marieloes Reek)

Agenda