Zomerdienst in de Doopsgezinde Kerk

Zomerdienst in de Doopsgezinde Kerk
Datum 10 juli
Tijd 10:30 - 12:00 uur
Locatie Doopsgezinde Kerk

In de zomerperiode ~ 10 juli t/m 14 augustus ~ kerken de Remonstranten Rotterdam en de Doopsgezinden samen. Thema voor deze zomerdiensten is: ‘vriend en vreemdeling’

Deze kerkdiensten zijn wisselend in de Remonstrantse Kerk, Museumpark 3, en de Doopsgezinde Kerk, Noordmolenlaan 3, in Rotterdam.

Voorganger in deze eerste zomerdienst in de Doopsgezinde Kerk is dr. Koen Holtzapffel

thema voor deze zondag is: Engelenbezoek

Engelen spelen een bijzondere rol in de bijbel. Niet alleen met Kerst. Vaak gaat het om een onverwacht bezoek, een ontmoeting tussen deze boden Gods en mensen. Op aardse bodem. De ontmoeting roept verwondering op, vragen, twijfel en ook angst. Is deze vreemdeling vriend of vijand? Hoe gastvrij zullen we haar/hem ontvangen? Een zomerse ontmoeting met engelen, vreemd-vertrouwd, aan de hand van het verhaal van de belofte aan de vrouw van Manoach, vader van Simson (Richteren 13).

(beeld ‘Bellende Engel’ van Ton Mooy op de Sint Jan’s kathedraal ‘s-Hertogenbosch)

Agenda