Stadsretraite met Hildegard von Bingen

Stadsretraite met Hildegard von Bingen
Datum 9 februari 2019
Tijd 10:00 - 17:00 uur
Locatie Rotterdam

God ervaren in zang en tekst met Hildegard von Bingen

Hildegard von Bingen was een middeleeuwse mystica, non en overste van de orde der Benedic­tinessen. Ze heeft om te beginnen ons zeer prachtige muziek heeft nagelaten die nog altijd zeer ontroert en waarvan nog steeds nieuwe uitvoeringen op CD verschijnen (o.a. de bekende sopraan Emma Kirkby heeft haar muziek vertolkt). Haar sonore muziek raakt bij velen een snaar die mensen iets van het “hogere” laat ervaren, die mensen iets van God laat ervaren. Maar daar blijft het niet bij: naast haar muziek heeft Hildegard von Bingen ook allerlei teksten nagelaten waarin ze haar diepe chris­telijke geloof tot uitdrukking bracht. Het zijn teksten die al eeuwen mensen inspireren om Hildegard von Bingen na te volgen in haar geloof – ook al zijn sommige teksten alleen goed te verstaan vanuit het middeleeuwse wereldbeeld van waaruit zij leefde. De Rooms-Katholieke Kerk windt er geen doekjes om: Hildegard von Bingen is inmiddels zalig verklaard, meerdere pausen spreken alvast over haar als heilige zelfs (al is dat proces nog niet voltooid volgens de officiële regels), en ze is zelfs tot “Doctor van de Kerk” verklaard, op eenzelfde niveau als de vroegere kerkvaders – aldus Rome. Kortom, ze heeft de geesten van destijds en ook later wel in beweging weten te zetten.

Intussen is het bepaald niet vanzelfsprekend dat een vrouw in haar tijd tot zulke hoogten kon op­klimmen. De meeste vrouwen moesten het destijds zonder enige vorm van scholing doen. Maar Hildegard kreeg dus wél de kans om zich te ontwikkelen – en hoe! Zij wordt daarom niet alleen door katholieke theologen, maar ook door moderne feministen op handen gedragen. Zie je wel, vrouwen verdienen wél gelijke rechten, kijk maar eens wat voor moois er mogelijk is als ook vrouwen echte en eerlijke kansen krijgen om zichzelf te ontplooien en ontwikkelen. Ook daar is Hildegard een vroeg maar zeer aansprekend voorbeeld van! In onze stadsretraite willen we na­tuurlijk ingaan op wat Hildegard von Bingen ons ook nu nog te zeggen heeft. En daarbij zullen we natuurlijk haar prachtige muziek gebruiken om samen stil te worden met elkaar. Maar we zullen ook ingaan op de teksten die ze ons verder nog heeft nagelaten. Kan haar diepe geloof, als katho­lieke non, ook ons als vrijzinnige deelnemers aan deze stadsretraite nog iets leren? Wij denken van wel!

Ds Koen Holtzapffel en Jethro Zevenbergen begeleiden de retraite. 

Wanneer: 9 februari 2019

Waar: Remonstrantse kerk, Museumpark 3

Kosten: €20,- inclusief koffie, thee en lunch

Opgave: Graag aanmelden vóór 31 januari bij kerkkantoor

Agenda