Openingszondag kerkseizoen 2017-2018

Jacomina W. van Andel ~ In Zicht In Vorm Openingszondag kerkseizoen 2017-2018
Datum 10 september 2017
Tijd 10:30 - 11:30 uur
Locatie Arminiuskerk ~ Museumpark 3
Entree
Toegang vrij

De openingszondag van het nieuwe kerkseizoen is bij de Remonstranten Rotterdam een eerste kennismaking met het jaarthema van 2017/2018: Houvast.

Houvast, dat is waar je steun aan hebt, waar je je aan vast kunt houden. Zoeken naar houvast, dat betekent zoeken naar zin en betekenis in het leven, naar antwoorden, naar een steunpilaar, een orientatiepunt. In dat kader zou je ook een geloofsgemeenschap kunnen omschrijven als een gemeenschap van mensen op zoek naar houvast, op zoek naar antwoorden, op zoek naar zin.

Maar geldt dat ook voor een vrijzinnige geloofsgemeenschap? Hoe ontlenen wij houvast aan ons geloof, als het daarin niet alleen gaat om antwoorden maar ook om vragen, niet alleen om zekerheid, maar ook om twijfel? Kunnen ook twijfels en vragen een vorm van houvast geven? Kunnen bijbelverhalen richting geven aan het leven, ook als we ze symbolisch lezen? Het themaboek bij het jaarthema, Houvast. Aan de vraagzijde van het bestaan, gaat er nader op in en wordt deze ochtend toegelicht. Wat wil de afbeelding op de voorzijde zeggen en hoe laten de thema’s uit het boek zich van het omslag ‘aflezen’?

Het koor Non Semper o.l.v. Aart Bergwerff levert deze zondag weer een prachtige bijdrage en we lezen een stukje uit het bijbelboek Prediker.

Prediker 8:16 en 17, Prediker 9:7-10. Als ergens in de bijbel expliciet de vraag naar houvast, naar de zin van het leven wordt gesteld, dan is het wel in Prediker. Je zou het boek een overdenking kunnen noemen van de zinvraag. Wat heeft het leven voor nut en betekenis als het vaak zo wisselvallig en onvoorspelbaar is? Toch vindt ook Prediker een (voorlopig?) antwoord. Het themaboek is na afloop beschikbaar. Graag tot de openingszondag!

Dr. C.M.G. Berkvens-Stevelinck, dr. K.J. Holtzapffel en dr. T.R. Barnard gaan in deze dienst voor.

 

U leest op deze website en in het Jaarprogrammaboekje 2017-2018 – verschenen op 25 augustus 2017 – meer over de kerkdiensten en activiteiten die op de agenda staan.

Agenda