Kerkdienst met Pieter Korbee

Kerkdienst met Pieter Korbee
Datum 18 september
Tijd 10:30 - 12:00 uur
Locatie Arminiuskerk

Pieter Korbee beschouwt de vertolking van de geestelijke traditie van het christendom als de grote uitdaging in deze seculiere tijd. Van oudsher vormen twee pijlers de kern van deze traditie: de kerkdienst en de persoonlijke ontmoeting. Zij vormden ook de kern van zijn werk.

Tot aan zijn emeritaat op 31 januari 2021 was hij voorganger van de Remonstrantse gemeente Alkmaar.

Agenda