Kerkdienst met Alexander Overdiep

Kerkdienst met Alexander Overdiep
Datum 21 augustus 2022
Tijd 10:30 - 12:00 uur
Locatie Arminiuskerk

Alexander Overdiep uit Bussum, heeft gekozen voor het thema: De taal van de liefde

Voor deze dienst heeft hij zich deels laten inspireren door het begin juni van dit jaar door de Remonstranten uitgebrachte boekje ‘Vele talen, in alles de liefde’.

Maar het gaat in deze dienst helemaal niet over dat boekje zelf. Het gaat wel over liefde èn over vele talen. De inspiratie vond uiteindelijk z’n uitwerking in het contrast tussen minachting en ware, zich ontwikkelende, liefde.

En dat werd ook aanleiding voor een licht afwijkende liturgie.

Agenda