Filmcafé 2023-2024: Vergeving en innerlijke bevrijding

Filmcafé 2023-2024: Vergeving en innerlijke bevrijding
Datum 9 oktober
Tijd 14:00 - 17:00 uur
Locatie Arminiuskerk

Vergeving en innerlijke bevrijding

Vergeving is voor veel mensen een lastig onderwerp. Hoe kun je iemand die je iets “onvergeeflijks” heeftaangedaan,vergeven? ‘Vergevingsexpert’ Willem Glaudemans zegt hierover:

Vergeving gaat niet over de ander, maar over jou. Met vergeving hoef je niet te wachten tot de ander verandert of spijt betuigt. Het is een innerlijk proces, een daad van liefde voor jezelf die ook effect kan hebben op je relaties. Het is een zachtmoedig mild proces dat jou vreugde, vrijheid en innerlijke vreugde kan geven.

Vergeving is een actueel onderwerp dit jaar. Hierbij kunnen we denken aan het herdenkingsjaar van de afschaffing van de slavernij. Koning Willem Alexander vroeg op 1 juli jl. vergiffenis voor de wandaden die de Nederlandse bevolking destijds heeft begaan jegens de tot slaaf gemaakte mensen, waaronder in Suriname en andere overzeese gebieden.

Het begrip vergeving dat onder de overkoepelende kwaliteit liefde valt, is een belangrijk onderwerp  in godsdienstige en levensbeschouwelijke tradities, zoals het christendom. Ook in de positieve psychologie, een vrij recente stroming binnen de psychologie waarbij het gaat om het ontwikkelen van deugden en kwaliteiten,  is vergeving een belangrijke kwaliteit om na te streven. In feite staan er  wat dat betreft dan ook geen schotten tussen deze stroming binnen de psychologie en religie. Vergevingsgezindheid is (dan ook) een teken van geestelijke volwassenheid. Een indrukwekkend voorbeeld hiervan is holocaustoverlevende en psychotherapeute Edith Eger (95), onder meer bekend van het boek De Keuze. Eger heeft door vergeving haar innerlijke vrijheid heeft teruggevonden.  Onderzoek heeft uitgewezen dat vergeving bovendien zowel heilzaam is voor de geestelijke als voor de lichamelijke gezondheid van degene die vergeeft.

In navolging van het succesvolle project over vergeving in de Koorkerk in Middelburg, georganiseerd door Joep de Valk en Amber de Rooij, gaat deze filmbijeenkomstenreeks nu ook van start in de Arminiuskerk in Rotterdam. In dit kader worden drie inspirerende speelfilms vertoond waarin vergeving een belangrijk rol speelt, te weten The Straight Story (1994), The Shack (2017) en Philomena (2013). Twee van de drie films zijn gebaseerd op ware gebeurtenissen. Bij de laatste, vierde,  bijeenkomst worden twee korte documentaires vertoond.

De bijeenkomsten worden gehouden van 14.00 tot 17.00 uur. Ze zullen worden begeleid door Koen Holtzapffel (predikant), Amber de Rooij (psycholoog) en Jethro Zevenbergen (o.m. technische begeleiding). Eventueel kunnen de bijeenkomsten ook afzonderlijk gevolgd worden. De data zijn respectievelijk maandag 09-10-2023, maandag 20-11-2023, maandag 12-02-2024 en maandag 08-04-2024.

Omdat het aantal plaatsen beperkt is i.v.m. de licentie wordt u verzocht om zich van te voren op te geven bij Amber de Rooij, email amberderooij@casema.nl. De uitnodiging zal regionaal worden verspreid.

De bijdrage voor de filmrechten bedraagt 5 euro (contant te voldoen) per bijeenkomst.

Agenda