Zomerdiensten: Elkaars vertrekpunten leren kennen en nadenken over eigen en andermans traditie

foto Henriette van Dunné Zomerdiensten: Elkaars vertrekpunten leren kennen en nadenken over eigen en andermans traditie
Datum 21 juli - 25 augustus
Tijd 9:00 - 12:00 uur
Locatie Rotterdam

  Start gezamenlijke zomerdiensten van remonstranten en doopsgezinden

Ook deze zomer zijn er van 21 juli tot en met 25 augustus weer wisseldiensten in de Remonstrantse Kerk en de Doopsgezinde Kerk in Rotterdam. Dit jaar hebben we gekozen voor een thema dat geïnspireerd is door het pamflet ter gelegenheid van het vierhonderdjarig be­staan van de Remonstranten. Een boekje met vijf artikelen over de opdracht, waarvoor de Remonstranten zich voor de komende 400 jaar gesteld zien, geïnspi­reerd door de kritische geest van Armi­nius. Dit pamflet wordt “De vijf artikelen van de Remonstranten” genoemd. Die vijf V’s zijn vrijheid, verdraagzaamheid, ver­antwoordelijkheid, vrede en vriendschap. Daar is nog een zesde aan toegevoegd, namelijk de V van vertrouwen. Een oude en nieuwe invulling van het woord Ge­loven. Hier sluiten de vier focuspunten van het Doopsgezind Seminarium, vrede, vrijheid, verleden en vakmanschap mooi bij aan.

Die verzameling van V’s heeft tot ons zomerthema ‘Vertrekpunten’ geleid.

Te beginnen met Vertrouwen (Koen Holtzapffel), daarna Verantwoordelijk­heid (Margreet Eberwijn), Vrijheid (André Meiresonne), Verdraagzaamheid (Henriette van Dunné), Verleden (Tjaard Barnard) en Vrede (Han Cuperus).De insteek voor deze diensten is een ‘confrontatie’ tussen deze remonstrantse woorden en de wijze waarop die vanuit de doopsgezinde traditie zouden worden bekeken. Het is een mooie uitdaging in ZES VERTREKPUNTEN VOOReen vrijzinnnige zomerOnderstaande foto symboleert het vertrekpunt van Henriëtte van Dunné. Het is de brug over de sluis in Hattem (foto: Henriëtte van Dunné).vruchtbaar samenwerken, elkaars ver­trekpunten leren kennen en nadenken over eigen en andermans traditie. Niet omdat de een beter dan de ander zou zijn, maar juist om er gezamenlijk van te groeien. U bent van harte uitgenodigd, met ons mee te denken en te vieren.

 

Agenda