Donderdagmorgendialoog – 2

Donderdagmorgendialoog – 2
Datum 14 november 2019
Tijd 10:00 - 12:00 uur
Locatie Rotterdam

 Donderdagmorgendialoog – filosofisch

 

Van ‘waarden en normen’ tot ‘Messias belijdende Joden’:  Zes keer een ander onderwerp.

U zult merken dat de zes onderwerpen heel verschillend zijn en op zichzelf staan. De inleidingen (met enkele daarin opgenomen gespreksvragen) worden u ongeveer een week van te voren toegestuurd, daarom graag tijdig aanmelden. Dat kan bij het kerkkantoor  of bij Piet Bogaards

Onderwerp voor deze bijeenkomst is:

Bonhoeffer en het boek dat hij graag had willen schrijven.

Op 3 augustus 1994 schreef  Bonhoeffer in zijn cel in de gevangenis te Berlijn-Tegel dat hij een boek zou willen schrijven, niet meer dan 100 pagina’s. Het zou uit drie hoofdstukken bestaan, en hij had al aantekeningen gemaakt over wat hij in die hoofdstukken wilde behandelen: eerst een hoofdstuk met een situatieschets van het christendom, gevolgd door een hoofdstuk over de vraag wat christelijk geloof eigenlijk is. Het laatste hoofdstuk moest gaan over de consequenties van het voorafgaande: ‘De kerk is pas kerk als zij er is voor anderen.’ Het was een van zijn laatste brieven en het is gebleven bij die drie pagina’s aantekeningen in Verzet & Overgave.  Aan het eind van de brief schrijft Bonhoeffer dat hij vooral de steun mist van het gesprek, en hij sluit af met de zin: “Ik hoop hiermee de toekomst van de kerk te kunnen dienen.”

De volgende bijeenkomst is op 12 december en dan staat centraal: Is er meer dan het hier en nu? Over leven en de dood.

De bijeenkomsten worden ingeleid door Piet Bogaards en beginnen om 10.00 uur en duren tot ongeveer 12.00 uur. Vanaf  9.45 uur is er koffie en thee in de mooie kerkenraadskamer.

De toegang is vrij, maar een bijdrage voor koffie, thee en koekje wordt op prijs gesteld.

Agenda