Bijbelcursus met dr. Tjaard Barnard

Bijbelcursus met dr. Tjaard Barnard
Datum 15 januari
Tijd 20:00 - 22:00 uur
Locatie Rotterdam

 

 

Op deze woensdag gaat de korte Bijbelcursus met Tjaard Barnard van start.

Remonstranten zijn meestal beter op de hoogte van de grote wereldliteratuur dan van de Bijbel. De grote Russische schrijvers kregen van oudsher meer aandacht dan de vissers uit Galilea die hun evangeliën schreven. Vandaar dat Tjaard Barnard nu eens in drie avonden wat over de bijbel wil zeggen. Deze cursus bestaat vooralsnog uit drie avonden, maar als er belangstelling voor is, kan de kring ook langer blijven voortbestaan. De eerste avond is een algemene inleiding. Op de tweede avond bespreken we een oudtestamentische tekst heel gedetailleerd, de derde avond bestuderen we het paasverhaal. De volgende avonden zijn nu gepland:

Woensdag 15 januari
Wat is de bijbel voor boek? Hoe is de bijbel ontstaan, hoe zijn die 39 en 27 geschriften tot één bijbel geworden. Wat moet je weten over de achtergrond om het goed te kunnen begrijpen?

Woensdag 12 februari
In Genesis 3 lezen we het verhaal dat bekend staat als de zondeval. Op instigatie van de slang eten Adam en Eva een stukje fruit en daarna worden ze door God weggestuurd uit de Hof van Eden. De dogmatische uitleg kennen we, maar hoe zou je het verhaal ook anders kunnen lezen?

Woensdag 18 maart
Volgens Marcus 16 is het graf van Jezus leeg op Paasmorgen. Maar wat voor beeld van de opstanding zit hier achter? Paulus lijkt in 1 Kor. 15 een heel ander beeld te hebben. Aan de hand van verhalen van helden uit de tijd van de Makkabeeën blijkt er veel meer te zeggen te zijn dan een lichamelijke opstanding met een leeg graf.

 

De avonden worden gehouden in de kerkenraadskamer van de Remonstrantse Arminiuskerk en duren van 20.00-22.00 uur.

Aanmelding bij het kerkkantoor: administratie@remonstrantenrotterdam.nl of 010 436 0543.

Agenda