Breda Dode Zee rollen

Breda Dode Zee rollen
Datum 11 december 2023
Tijd 15:00 - 17:00 uur
Locatie Lutherse Kerk

Grote Kring

Een serie over twee belangrijke vondsten van teksten en hun betekenis. Het betreft de zogenoemde Dode Zee rollen en de in dezelfde tijd gevonden geschriften in Nag Hammadi (gnostische teksten waaronder het bekende Thomasevangelie). Om deze teksten goed te kunnen verstaan en te plaatsen zullen we ook een blik werpen op de geschiedenis van het jodendom en het vroege christendom. Deze bijeenkomst concentreren we ons op de Dode Zee rollen. Wat hebben de Essenen met deze rollen van doen en hoe verhoudt Jezus zich tot het geloof dat uit die rollen spreekt. Hoorde Jezus tot de stroming van de Essenen? Is er een directe verwantschap tussen de rollen en het vroege Christendom?

We bespreken een en ander mede aan de hand van een boek van nieuwtestamenticus Klaus Berger, De Dode Zee rollen en Jezus.

Agenda