Remonstranten Rotterdam

U bent van harte welkom bij onze kerkdiensten! Onze kerkdiensten kunnen volgens de nieuwe coronamaatregelen in ons kerkgebouw plaatsvinden. Opgave via het kerkkantoor blijft echter noodzakelijk. Voor wie de dienst niet kan of wil bijwonen is deze later terug te luisteren via ons SoundCloud-account. De predikanten zijn telefonisch bereikbaar voor een pastoraal gesprek of voor het maken van een afspraak.

Actueel

Luisteren naar je roeping

20 september 2021

Dit kerkelijke seizoen gaat het over gelijkenissen. Nu is dat kerkelijke seizoen altijd iets geks, want laten we eerlijk zijn, we kiezen onze thema’s zo, dat eigenlijk altijd alles erin past. Maar het is leuk, een kapstok te hebben, waar je de verhalen aan kunt ophangen. Een nieuwe invalshoek, die

Lees verder

’t Is alles een gelijkenis

13 september 2021

Op deze Openingszondag maken we een begin met het jaarthema ’ Is alles een gelijkenis. En we doen dat aan de hand van de tweede gelijkenis uit dat beroemde 25e hoofdstuk van Matteüs over de laatste dingen. Dat hoofdstuk begint met de gelijkenis van de bruidsmeisjes, we lazen het vorige

Lees verder

Afgelopen donderdag verscheen het boek over gelijkenissen onder de titel ‘Geef mij die dwaze meisjes maar. In gesprek met Jezus gelijkenissen’. Het is mede vrucht van mijn studieverlof vorig jaar en ik vind het leuk daar vandaag, bij wijze van primeur, al wat aandacht aan te besteden. Op 12 september,

Lees verder