Welkom in de Arminiuskerk

De kerkdiensten zijn weer in ons kerkgebouw!

Graag hier aanmelden!

Alle andere activiteiten starten in het nieuwe seizoen.

Meer berichten
Remonstranten Rotterdam

U bent van harte welkom bij onze kerkdiensten! Onze kerkdiensten kunnen volgens de nieuwe coronamaatregelen in ons kerkgebouw plaatsvinden. Opgave via het kerkkantoor blijft echter noodzakelijk. Voor wie de dienst niet kan of wil bijwonen is deze later terug te luisteren via ons SoundCloud-account. De predikanten zijn telefonisch bereikbaar voor een pastoraal gesprek of voor het maken van een afspraak.

Actueel

Ik hoef Rotterdammers nooit uit te leggen dat Erasmus een belangrijk man was en is. Heel veel in Rotterdam draagt zijn naam. Waarom hij dan zo belangrijk was en is, daarop zijn verschillende antwoorden mogelijk. Terecht wordt hij verbonden met de belangrijke waarde van verdraagzaamheid, en ook met die van

Lees verder

Rilke in het kader van een zondagse kerkdienst, het zal zeker bij vrijzinnige kerken wel eens vaker zijn gebeurd. Want Rilke is zowel vrijzinnig als kunstzinnig, ook in zijn geloofsbeleving. En van die combinatie houden remonstranten: vrijzinnig en kunstzinnig. Lees hier de preek van Koen Holtzapffel, uitgesproken in de dienst

Lees verder

Kerkasiel

3 juli 2021

Onze Gemeente bezit een unieke collectie schilderijen. We hebben meer dan veertig schilderijen, etsen en prenten van remonstrantse theologen in ons bezit. Van de geestelijk vader van het remonstrantisme, Jacobus Arminius (1560?-1609), tot aan Eric Cossee (*1944). Het betreft niet alleen predikanten die in onze Gemeente hebben gestaan, maar er

Lees verder