Remonstranten Rotterdam

U bent van harte welkom bij onze kerkdiensten! Deze vinden volgens de nieuwste coronamaatregelen plaats in ons kerkgebouw. Vooraf aanmelden is niet meer nodig, maar we houden voorlopig nog wel een beetje afstand ter bescherming van de kwetsbaren onder ons. Voor wie de dienst niet kan of wil bijwonen is deze later terug te luisteren via ons SoundCloud-account. De predikanten zijn telefonisch bereikbaar voor een pastoraal gesprek of voor het maken van een afspraak.

Actueel

Klassieke remonstranten bespreken de wereldliteratuur in preken en in hun stukjes in kerkbladen of op het internet. Voor de oorlog leerde je bij catechisatie meer over de Russische literatuur (J.C.A. Fetter) of Rembrandt (C.E. Hooykaas) dan over de Bijbel. Nee, met de hogere cultuur zat het altijd wel goed. Als

Lees verder

Dat we ons vandaag verdiepen in Jan Pieterszoon Sweelinck en zijn muziek heeft natuurlijk te maken met zijn 400ste sterfdag, om precies te zijn op 16 oktober 1621. Maar dat alleen rechtvaardigt die aandacht nog niet. Sweelinck was dan ook niet zomaar een organist en componist, hij was wellicht de

Lees verder

In de reeks over de gelijkenissen heb ik voor vandaag twee gelijkenissen aangekondigd. Het verhaal van de Onrechtvaardige Pachters van Jezus en het verhaal over de Wijngaard van de profeet Jesaja. Gelijkenissen zijn, en dat zullen Koen Holtzapffel ik de komende tijd regelmatig herhalen, juist zo leuk, doordat je ze

Lees verder