Remonstranten Rotterdam

Gezien de overheidsmaatregelen rond corona, afgekondigd in de persconferentie van vrijdag 14 januari, heeft de Kerkenraad besloten alle bijeenkomsten tot 25 januari niet te laten doorgaan. De Kerkenraad wil van harte aansluiten bij wat er van iedereen in de samenleving wordt gevraagd en zal daarom geen gebruik maken van de uitzonderingspositie die kerken hebben. Kerkdiensten zijn online beschikbaar op Remonstranten Rotterdam – YouTube De preek van onze eigen predikanten is later terug te lezen op onze website De predikanten zijn telefonisch bereikbaar voor een pastoraal gesprek of voor het maken van een afspraak.

Actueel

Bekeer ons felle hart

24 januari 2022

De komende vijf diensten staan we stil bij de verhalen uit het begin van het Bijbelboek Genesis. Verhalen die gaan over een oertijd. Van de schepping tot de zondvloed. Mysterieuze verhalen die niet zo gemakkelijk zijn. Die misschien gekraakt moeten worden als een noot. Verhalen die ingewikkelde schillen bevatten, maar

Lees verder

Anders kijken…

17 januari 2022

Anders kijken?! Twee boekjes over ons kerkgebouw, een over de mozaïeken en een over de beeldhouwwerken, nodigen ons daartoe uit. Dankzij deze boekjes is er veel meer te zien dan we gedacht hadden en gaat het dankzij de bijgevoegde informatie ook veel meer leven. Het roept tegelijk ook de vraag

Lees verder

Belasting betalen?!

13 januari 2022

Er zijn van die Bijbelverhalen, die heel bekend zijn, maar die eigenlijk niet zo gemakkelijk te begrijpen zijn. De commentaren gaan twee kanten op en voor beide kanten is wel wat te zeggen. Zo is het ook met dit bekende verhaal van Jezus over het betalen van belastingen. De setting

Lees verder