Remonstranten Rotterdam
Foto: Jacomina van Andel ~ In Zicht In Vorm

In het hart van Rotterdam ...

In de Arminiuskerk is er op zondag vanaf 10.30 uur een kerkdienst. Of de uitvoering van een Bach-cantate. Een andere dag in de week is er het filmcafé, de oriëntatiecursus, een boekbespreking, een goed gesprek of samen eten. De remonstranten aan het Museumpark: een gezelschap van ca 650 leden en vrienden. Met zeer uiteenlopende gedachten over geloven. Persoonlijk, onderzoekend, in relatie met literatuur, kunst en andere godsdiensten, filosofisch, spiritueel, belevend, praktisch. Deze aspecten integreren remonstranten op een eigen wijze in hun lifestyle en ervaren dit als meerwaarde in hun dagelijks leven. Kom eens kennismaken en delen wat waardevol is met de remonstranten in het hart van Rotterdam.

Actueel

Rotterdam herbergt niet alleen tientallen nationaliteiten maar ook vele religies. Onder de naam Preken voor andermans Parochie organiseert LOKAAL interreligieuze ontmoetingen, waarbij voorgangers in elkaars parochie spreken om de interreligieuze dialoog op gang te brengen. Op zondag 21 mei was het om 10.30 uur de beurt aan imam Ali Chishti,

Lees verder

Op deze zondag voerde het Remonstrants Cantatekoor en -orkest o.l.v. Aart Bergwerff J.S. Bachs BWV 108 uit: Es ist euch gut, dass ich hingehe. Doorgaans begint een cantate niet met een solo aria.Eerst komt een instrumentale inleiding, dan een koorstuk. Hier niet. Na de inleiding, begint Bach in medias res,

Lees verder

In deze dienst gaat het om de weg van de mens. De Bijbel gebruikt vaak het beeld van de twee wegen. Wij lazen over de weg van de rechtvaardige en van de zondaar in Psalm 1, over de weg van de Geest en van het 'vlees' (het lichaam met zijn

Lees verder