Welkom in de Arminiuskerk

Bekijk hier de agenda

Meer berichten
Remonstranten Rotterdam

U bent van harte welkom bij onze kerkdiensten en activiteiten. In de agenda vindt u hierover meer informatie. De preek van onze eigen predikanten is later terug te lezen op onze website. Bekijk ook eens de digitale kerkdiensten van de afgelopen periode en de speciaal uitgevoerde liederen op ons YouTube-kanaal De predikanten zijn telefonisch bereikbaar voor een pastoraal gesprek of voor het maken van een afspraak.

Actueel

Maria, Maria, Maria

30 november 2022

PREEK EERSTE ADVENT 27 nov 2022, Maria, Maria, Maria. Gelezen werd Lucas 1: 26-45, Voorganger Koen Holtzapffel Over twee weken staat deze kerkruimte geheel in het teken van de toneelvoorstelling Maria Maria Maria. U las er over en een aantal van u heeft een kaartje gekocht om deze voorstelling op

Lees verder

Een prachtige collectie

21 november 2022

De Remonstrantse Gemeente Rotterdam heeft een indrukwekkende collectie boeken en handschriften. Ze zijn verzameld vanaf het allereerste begin van de gemeente in 1632. Het was de werkbibliotheek van predikanten, aangevuld in de loop der eeuwen vanuit de boekencollecties van andere predikanten.Alweer lang geleden is deze collectie is bruikleen gegeven aan

Lees verder

Op de laatste zondag van het kerkelijk jaar, dit jaar 20 november, gedenken we de overleden gemeenteleden. Tjaard Barnard stond in zijn preek stil bij de dorre doodsbeenderen van Ezechiel. Oorspronkelijk een bemoediging in de ballingschap, later een beeld van opstanding van doden.Het probleem met dit beeld van opstanding en

Lees verder