Welkom in de Arminiuskerk

Bekijk hier de agenda

Meer berichten
Remonstranten Rotterdam

U bent van harte welkom bij onze kerkdiensten en activiteiten. In de agenda vindt u hierover meer informatie. De preek van onze eigen predikanten is later terug te lezen op onze website. Bekijk ook eens de digitale kerkdiensten van de afgelopen periode en de speciaal uitgevoerde liederen op ons YouTube-kanaal De predikanten zijn telefonisch bereikbaar voor een pastoraal gesprek of voor het maken van een afspraak.

Actueel

De eeuwigheid

27 november 2023

Zondag 26 november was eeuwigheidszondag. Dat is de laatste zondag van het kerkelijk jaar waarop van oudsher in protestantse kerkelijke gemeenten de overledenen van het afgelopen jaar worden herdacht. Zo gebeurde het ook in de Remonstrantse Arminiuskerk in Rotterdam. Voorganger was dr. Tjaard Barnard.De door hem uitgesproken teksten zijn te

Lees verder

Impressie Erasmusdag

27 november 2023

Op de verjaardag van Erasmus, 28 oktober werd in onze kerk de Erasmusdag gehouden. Georganiseerd door onze gemeente tezamen met de Taakgroep remonstrants erfgoed. Met zes inleiders meer dan 10 vrijwilligers en meer dan tachtig betalende bezoekers bleek de dag in een behoefte te voorzien. De band tussen Erasmus, Rotterdam

Lees verder

Kerkenraadskamer  12.00 uur Aanwezigen: naast de leden van de kerkenraad waren 51 leden en vrienden aanwezig. 1.Opening: De voorzitter opent de vergadering om 12.15 uur. Hij heet alle aanwezigen van harte welkom. De voorzitter benadrukt dat de grote opkomst laat zien dat veel mensen betrokken zijn bij onze gemeente. 2.

Lees verder