Wie wij zijn

De Remonstranten in Rotterdam: een gezelschap van ca 650 mensen met zeer uiteenlopende gedachten over geloven. De manier van geloven is vooral persoonlijk. Ook onderzoekend, in relatie met literatuur, kunst en andere godsdiensten, filosofisch, spiritueel, belevend, praktisch. En vooral gesprekken met anderen binnen en buiten de kerkelijke gemeente zijn waardevolle bronnen. Deze aspecten integreren remonstranten op een eigen wijze in hun lifestyle en ervaren dit als meerwaarde in hun dagelijks leven.

De Remonstranten zijn een geloofsgemeenschap, waar iedereen welkom is die zich niet aan bestaande geloofsbelijdenissen wil binden en in alle vrijheid de eigen geloofsopvatting zélf onder woorden wil brengen. De verbondenheid die Remonstranten met elkaar hebben is verwoord in de beginselverklaring: De Remonstrantse Broederschap is een geloofsgemeenschap, die – geworteld in het Evangelie van Jezus Christus en getrouw aan vrijheid en verdraagzaamheid – God wil eren en dienen.

Openheid staat daarbij centraal. Zo zijn alle kerkelijke plechtigheden (doop, huwelijk en avondmaal) toegankelijk voor iedereen, ongeacht of iemand lid is van dit kerkgenootschap.

Lees verder……