Wie wij zijn

De Remonstranten in Rotterdam: een gezelschap van ca 650 mensen met zeer uiteenlopende gedachten over geloven. De manier van geloven is vooral persoonlijk. Ook onderzoekend, in relatie met literatuur, kunst en andere godsdiensten, filosofisch, spiritueel, belevend, praktisch. En vooral ook in gesprek met anderen. Binnen en buiten de kerkelijke gemeente. Deze aspecten integreren remonstranten op een eigen wijze in hun lifestyle en ervaren dit als meerwaarde in hun dagelijks leven.

De Remonstranten zijn een geloofsgemeenschap, waar iedereen welkom is die zich niet aan bestaande geloofsbelijdenissen wil binden en in alle vrijheid de eigen geloofsopvatting zélf onder woorden wil brengen. De verbondenheid die Remonstranten met elkaar hebben is verwoord in de beginselverklaring: De Remonstrantse Broederschap is een geloofsgemeenschap, die – geworteld in het Evangelie van Jezus Christus en getrouw aan vrijheid en verdraagzaamheid – God wil eren en dienen.

Openheid staat daarbij centraal. Zo zijn alle kerkelijke plechtigheden (doop, huwelijk en avondmaal) toegankelijk voor iedereen, ongeacht of iemand lid is van dit kerkgenootschap.

In Wat wij doen en Wie er meedoen vindt u meer informatie over de activiteiten die we aan het Museumpark 3 houden.

 

Predikanten

In de Remonstrantse Gemeente Rotterdam gaan vanaf 1 november 2017 twee predikanten voor die elk pastor zijn van een deel van de stad en de regio.

Tjaard-Barnard

dr. T.R. Barnard

Glasblazerij 42, 2993 CM Barendrecht, bereikbaar per mail
maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag tussen 9.00-9.30 uur ~ 0180 649576 ~ www.tjaardbarnard.nl

Wijken: Barendrecht, Blijdorp, Centrum, Hillegersberg, Hoekse Waard, Middelland, 110-Morgen, Nesselande, Nieuw Terbregge, Ommoord, Oud Mathenesse & Het Witte Dorp, Oude Westen, Overschie, Rhoon, Ridderkerk, Rotterdam-Zuid, Schiebroek, Spangen, Spijkenisse, Zevenkamp. www.everyoneweb.com/TjaardBarnard

 

Koen-Holtzapffel

dr. K.J. Holtzapffel

Willem Nagellaan 23, 3054 BV Rotterdam, bereikbaar per mail,
maandag t/m donderdag tussen 8.45-9.15 uur ~ 010 4186913

Wijken: 
Bergschenhoek, Berkel en Rodenrijs, Bleiswijk, Capelle-, Nieuwerkerk- en Krimpen aan den IJssel, Kralingen, Oosterflank, Prinsenland, Schiedam, Termaathuis, Zevenhuizen. Vanaf 1 november 2017 de wijk Breda

Onder de link vindt u de op zondag gehouden overdenkingen – vanaf oktober 2016.

 

Christiane-Berkvens

dr. C.M.G. Berkvens-Stevelinck (1946 – 2017)

 

 

Tot 1 november 2017 de wijk Breda.

 

 

Kerkkantoor Remonstranten Rotterdam

Museumpark 3 ~ 3015 CB Rotterdam

Bereikbaar ~ 010 4360543 maandag en donderdag van 9-13 uur ~ administratie@remonstrantenrotterdam.nl

NL23 INGB 0000 1707 14 t.n.v. Remonstrantse Gemeente Rotterdam

Abonnement Kerkblad Remonstranten Rotterdam € 27,50 per jaar.

facebook.com/remonstrantenrotterdam

twitter.com/remonstrantenrd

Bureaucoördinatie mw. M.A. van Liempt-van Houten
Financiële en ledenadministratie H.L. van Wingerden

 

Cantor-organist

Aart Bergwerff cantor-organist Remonstranten Rotterdam

Aart Bergwerff is vanaf september 2016 de cantor-organist van de Remonstrantse Gemeente Rotterdam. Hij is ook de dirigent van de Cantorij en het Remonstrants Cantatekoor & -orkest. Meer informatie over hem vindt u op zijn website.

 

 

 

Commissies

Leden en vrienden van de Remonstrantse Gemeente Rotterdam vormen de verschillende commissies een aantal van hen is ook lid van de kerkenraad. Ieder draagt een steentje bij in het voorbereiden, organiseren en/of uitvoeren van de activiteiten. Heeft u belangstelling voor een commissie en wilt u een bijdrage leveren? Neem contact op met een van de predikanten.
• Bibliotheek- en archiefcommissie
• Crèche commissie
• Diaconale commissie
• Financiële commissie
• Gastvrouwen en -heren
• Gaycommissie
• Remonstrantse Jongeren Rotterdam
• Kascommissie
• Kinderkringcommissie
• Koffieschenken
• Kosters
• Liturgiecommissie
• Programmacommissie
• Publiciteitsommissie
• Commissie Spiritualiteit
• Werkgroep Breda
• Wijksecretarissen

 

Kerkenraad

• R.A. Fibbe (Bert): voorzitter, Moderamen, Financiële Commissie • mw. M.W.G. Rotgers (Martha): secretaris, Moderamen, Programma & Publiciteitscommissie • F.C.M.M. Zaat (Fred): penningmeester, Moderamen, vz Financiële Commissie • mw. W.G. Brans-Danner (Wil): vz Liturgiecommissie, Diaconale Commissie, vz Kerstcommissie •  mw. M.C. Ruyssenaers-den Baars (Maja): secretaris Wijksecretarissen • A.V. ter Stege (Athal): vertegenwoordiger kosters • mw. M.S. Vredenbregt (Martine): Jeugd- en Jongerenwerk • mw. C. Boer-Kranendonk (Cornelia) • mw. A.P.D. Wymenga (Betty): vz Commissie Programma & Publiciteit • mw. C.J.F. Havinga (Kitty) • H.M. van der Loo (Hugo) • mw. J. van Dorp (Jennie) en A. van Beek (Lex): liaison kerkenraad Breda-Rotterdam • dr. T.R. Barnard (Tjaard) en dr. K.J. Holtzapffel (Koen): predikanten, Moderamen, verschillende commissies.

Iedere derde donderdag van de maand bespreken zij met elkaar lopende en beleidszaken en de hieruit te nemen stappen van het werkplan.  In het kerkseizoen september 2016 ~ september 2017 zij op de volgende data samen: 1-2 september inspiratieweekend Hoorneboeg, 21 september, 19 oktober, 16 november, 14 december, 18 januari, 15 februari, 15 maart, 19 april, 17 mei, 21 juni.

 

 

 

In Wiki vindt u achtergrondinformatie over de Remonstrantse Gemeente Rotterdam. Zoals bijvoorbeeld hoe de organisatie werkt.