Wie er meedoen

Kinderen en jongeren voelen zich thuis – net als de meeste mensen overigens – wanneer ze aan een activiteit kunnen deelnemen waarvoor ze interesse hebben. Kijkt u als ouders eens samen met uw kind(eren) naar de bijeenkomsten die de Remonstranten Rotterdam voor hen organiseren.

 

Crèche 0-4 jaar ~ Kinderopvang tijdens de dienst

Wilt u even genieten van de rust van een kerkdienst? Uw allerkleinsten zijn welkom bij de crèche op de zondagen 10 en 24 september, 8 en 29 oktober, 12 en 26 november, 10 december, 14 en 28 januari, 11 februari, 11 en 25 maart, 1, 8 en 22 april, 20 mei. Uiteraard is er ook crèche tijdens de kerstdagen. U ziet één van ons – Clare, Heiltje, Karo, Marije, Margreet, Mirjam of Saskia – staan in de hal, ingang Museumpark. Bij doopdiensten vragen wij de hulp van een familielid of vriend(in) van de doopouders. Actuele informatie vindt u in het Kerkblad Remonstranten Rotterdam (8x per jaar) en in de wekelijkse e-nieuwsbrief.

Wij zoeken nog vrijwilligers die twee à drie keer per jaar willen oppassen.
Voor informatie kunt u contact opnemen met Saskia van der Meer coördinator crèche ~ of 06 43779834.

 

Kinderkring 4-11 jaar

Alle kinderen in de basisschoolleeftijd zijn van harte uitgenodigd deel te nemen aan de kinderkring. Deze bijeenkomsten bieden hen een laagdrempelige manier om vertrouwd te raken met onze vrijzinnige kerk. De kinderen luisteren naar een verhaal en kunnen onder begeleiding knutselen. Kort na aanvang van de kerkdienst om 10.30 uur gaan we met de kinderen naar de bovenzaal van de kerk voor hun eigen bijeenkomst. Na afloop van de dienst zijn de ouders daar van harte welkom om hen op te halen.
Agenda: 10 september Openingszondag | 24 september | 8 oktober Gezinsdienst/Bloemendienst | 29 oktober bespreking kerstspel | 12 november 1e repetitie kerstspel | 26 november 2e repetitie kerstspel | 10 december kerstspel | 14 januari | 28 januari | 11 februari | 11 maart | 25 maart Palmzondag | 8 april | 22 april | 20 mei Pinksteren

Wilt u uw kind laten deelnemen en/of zelf meewerken in de begeleiding, neemt u dan contact op met Agnes Bouman ~ coördinator Kinderkring.

 

Jongerenkring van 12-18 jaar

Omdat een aantal leden van de kinderkring inmiddels naar de middelbare school gaat, willen we dit jaar beginnen met een kring voor jongeren van 12-18 jaar. Het plan is op dezelfde data als de kinderkring ook een aparte jongerenbijeenkomst te organiseren, waarin we ingaan op een joods of christelijk verhaal uit de bijbel, dat we toelichten vanuit onze vrijzinnige traditie. Vanzelfsprekend krijgt iedereen hierbij alle ruimte om er zelf over na te denken en er haar of zijn eigen mening over te vormen – en om die mening met elkaar te delen. Want onze kerk is ook een ontmoetingsplaats waar je vrij met elkaar van gedachten kunt wisselen: waar je het soms óók hartelijk oneens kunt zijn met elkaar.

Durf je die uitdaging aan? Dan ben je van harte welkom mee te doen met onze jongerenkring!

Neem contact op met Jethro Zevenbergen ~ coördinator jongerenkring ~ of 06 16658230.

 

College van Collectanten

College van Collectanten In een eeuwenoude traditie vormt een groep jongeren tussen de 16 en 30 jaar het College van Collectanten. Naast dat de collectanten eens in de paar weken tijdens een dienst met een collectestok zwaaien, komen zij ook geregeld voor de gezelligheid samen. Nieuwe leden zijn altijd welkom. Neem hiervoor contact op met Maurits Helmich

 

Mix van activiteiten voor studenten & young professionals

Binnen de gemeente is een groep jongeren actief betrokken bij een breed scala aan activiteiten. Binnen de activiteiten wordt een mix gezocht van actuele thema’s in combinatie met een zucht naar zingeving. Inspirerende avonden speciaal georganiseerd voor jongeren, studenten en young professionals die zoeken naar inspiratie uit oude wijsheden, verrassende schrijvers, hedendaagse kunstenaars en bedachtzame doeners.

Voorbeelden: Regelmatig ontmoeten we elkaar op zondagochtend na de kerkdienst onder het genot van een goede bak koffie. Door het jaar heen organiseren we eigen activiteiten of sluiten we aan bij andere activiteiten, die in de stad worden georganiseerd. We organiseren jaarlijks een vrijwilligersdag waarbij we onze handen uit de mouwen steken voor het goede doel.

Jongerengemeente Arminius: We sluiten regelmatig aan bij activiteiten van de landelijke remonstrantse jongerengemeente Arminius. Kijk voor meer informatie eens op arminius.remonstranten.nl

Locaties waar we elkaar ontmoeten: Arminiuskerk of elders
Contact: Annemijn Goeree en Timon Vervoorn

‘Praatjepot’: In december 2015 is gestart met een nieuwe Rotterdamse remonstrantse jongerenkring met de naam ‘Praatjepot’. We komen bij elkaar om met elkaar te praten over inspirerende, Bijbelse, en/of religieuze thema’s. We zijn gestart met een serie waarin we de avond inhoudelijk invullen aan de hand van een Bijbels personage. We bereiden zelf om beurten de avond inhoudelijk voor. De avonden vinden plaats bij een van de deelnemers thuis in Rotterdam en vooraf eten we met elkaar.

Frequentie: Eens per zes weken
Contact: Saskia van der Meer  en Annemijn Goeree

 

Jij!

Wie ben jij en waarin bij jij geïnteresseerd? Jij hebt vast mooie dingen die je met ons wilt delen.

Wij kijken ernaar uit je te ontmoeten in een kerkdienst, bij het filmcafé of bij de Pride Viering Rotterdam 2017. Kom naar de Stadstretraite op 10 februari 2018 en laat je inspireren door Meister Eckhart of doe mee met een van de vier workshops Dansexpressie.

En als je eerst wilt weten wie de Remonstranten Rotterdam zijn, oriënteer je dan in 6 avonden met de cursus Dwars Geloven. De twee predikanten ~ Tjaard Barnard en Koen Holtapffel geven je alle informatie over deze bijeenkomsten. Bel of mail hen. Ook het kerkkantoor staat je graag te woord en geeft je met plezier informatie.

Het Jaarprogrammaboekje 2017-2018 ligt in de Arminiuskerk aan het Museumpark 3. Je vindt daarin alle activiteiten van het kerkseizoen, van september tot augustus. Een overzicht van de activiteiten – in pdf – vind je ook hier.

 

30+ 40+ 50+ 60+

Welke leeftijd u ook heeft, voor iedereen is er bij de Remonstranten Rotterdam wel een interessante, spirituele, filosofische, verdiepende activiteit waaraan u kunt deelnemen.

Wijkkringen

In iedere wijk waar remonstranten wonen, zijn kringen waaraan u kunt deelnemen. Veelal zijn de bijeenkomsten bij een van de deelnemers thuis. Vraagt u het gerust na bij één van de predikanten.

Centrale kringen

Een aantal centrale kringen, dialogen of gesprekken hebben een cyclus van 6 bijeenkomsten van september tot mei of juli zoals de Oecumenische Leerkring, Donderdagmorgendialoog, Woensdagavondgesprek. Deze bijeenkomsten vinden plaats aan het Museumpark 3 in de kerkenraadskamer of de commissiekamer. Wilt u deelnemen, meldt u aan bij het kerkkantoor.

Filmcafé

In het filmcafé draaien films die een relatie hebben met het jaarthema. In 2017-2018 is dat houvast. In de witte zaal boven – ook bereikbaar met de lift – kijken we de film met na afloop discussie onder het genot van een hapje en drankje.

Rotterdam Gay Pride

Voor het derde jaar nemen we als Remonstrantse Gemeente Rotterdam deel aan de Rotterdam Gay Pride met een informatiestand op het Schouwburgplein. Op zondag 24 september organiseren we samen met de Roze Vieringen Rotterdam een kerkdienst in de Arminiuskerk. Mijn God trouwt ook homo’s is de tekst op een van de landelijke campagneposters van 2016.

Voel je welkom bij de Remonstranten Rotterdam!