6 van 98 zoekresultaten op "breda"

Breda – Grote Kring

Breda

Vandaag de derde bijeenkomst van de Grote Kring Breda. Aanvang 15.00 u en die duurt tot ongeveer 17.00 u. We gaan verder met het onderwerp gelijkenissen. Koen Holtzapffel zal het thema inleiden. U bent van harte welkom, maar vragen u, zich hier op te geven, zodat we voldoende stoelen en tafels klaar kunnen zetten. Koen.. Lees verder

Breda – Kerkdienst met Petra Galama

Breda

Dr. Petra Galama gaat voor in deze dienst.  Zij is remonstrants, predikant, geestelijk verzorger, geestelijk begeleider en practicumdocent aan de opleiding Geestelijke Begeleiding (PThU). Zij is gespecialiseerd in het werken met mystieke bronnen. Via SpiritWijs geeft zij bezinningsdagen en –avonden die ruimte bieden aan innerlijke verstilling en aan het gesprek over de eigen beleving. Zo.. Lees verder

Breda – Grote Kring

Breda

Vandaag de tweede bijeenkomst van de Grote Kring Breda. Aanvang 15.00 u en die duurt tot ongeveer 17.00 u. We gaan verder met het onderwerp gelijkenissen. Koen Holtzapffel zal het thema inleiden. U bent van harte welkom, maar vragen u, zich hier op te geven, zodat we voldoende stoelen en tafels klaar kunnen zetten. Koen.. Lees verder

Breda – Startzondag met Koen Holtzapffel

Breda

Op deze zondag beginnen we het nieuwe seizoen onder het motto ’t Is alles een gelijkenis. Hoe verhouden een gelijkenis en het ‘echte’ leven zich tot elkaar? Wat zou die mooie zin uit lied 978: ‘t Is alles een gelijkenis van meer dan aards geheimenis’ kunnen betekenen? U bent van harte welkom, maar het is.. Lees verder

Breda – Grote Kring

Breda

Vandaag beginnen we weer  met de grote kring Breda. Aanvang 15.00 u en die duurt tot ongeveer 17.00 u. Na de start op het eind van het vorig seizoen met de gelijkenis van de verloren zoon is dit keer de parabel van de zaaier aan de beurt. We hopen dat u weer met zovelen kunt.. Lees verder

Breda – Grote Kring

Breda

Na de lockdown komt vandaag de ‘De Grote Kring’ weer bijeen in de Lutherse kerk in Breda. Aanvang 15. 00 uur. Thema: ‘De verloren zoon’. Aanmelden blijft noodzakelijk! We gaan verder met het jaarthema ‘Bijbelse helden en ons levensverhaal’, waarin ons eigen levensverhaal wordt besproken in het licht van Bijbelse helden die vaak een soort.. Lees verder