Lezenswaardig!

Doe hier inspiratie op

Een zomertip van dr. Koen Holtzapffel

Graag maak ik u attent op een leuk zomeruitje. Gaat u vooral eens naar het oer-Hollandse stadje Oudewater. Niet alleen omdat het prachtig gelegen is in het Groene Hart aan de Hollandse IJssel, maar zeker ook omdat hier op 8 juni een Arminiuskunstwerk onthuld werd aan het Arminiusplein. Arminius werd in 1559 of 1560 in Oudewater geboren. Zijn familie werd er door de Spanjaarden uitgemoord en zijn remonstrantse geest raakte bedolven onder contra-remonstrantse geesten. Maar zie, de SGP-burgemeester van Oudewater vond de herdenking van de Synode van Dordrecht een mooie aanleiding om daarin verandering te brengen. Op de dag voor Pinksteren, 410 jaar na Arminius’ overlijden, werd een kunstwerk onthuld, zie bijgaande foto. Als vertegenwoordiger namens de Remonstranten heb ik daar de verwachting uitgesproken dat de geest van Arminius over de bewoners van Oudewater vaardig zal worden. En dat het ideaal waar Arminius voor stond, een vrije en verdraagzame geloofsgemeenschap met respect voor elkaars visies en standpunten, ook in Oudewater handen en voeten zal krijgen.

De burgemeester hoopt dat veel remonstranten deze Arminiusstad zullen bezoeken. Er is bij de plaatselijke VVV een heuse Arminius-stadswandeling verkrijgbaar. In uw aandacht aanbevolen dus.

Tot slot enige van de woorden van remonstrants historicus Gerard Brandt, die op het kunstwerk zijn aangebracht: ‘Geleerde en schrandere man, hoe hebt gij in uw leven de waerheit ondersocht, de reklijkheit gedreven, de broedertwist betreurt’.