2 december 2019

Rob Rauch, zie je hem voor je?

In memoriam Rob Rauch

Op 7 november overleed Rob Rauch op 73 jarige leeftijd. Hier een persoonlijke herinnering van Lex van Beek, vriend van onze Gemeente in Breda.

Rob was voor de Remonstrantse Gemeente Breda een geweldige pijler in alle erediensten. Hij was er altijd en altijd opgewekt en vrolijk, vol verhalen en de vaste stopzin.

‘Zie je het voor je….???’

Maar ook voor de lutheranen, doopsgezinden en alle kleine kerkjes (PKN) in de wijde omgeving van Breda stond hij steeds klaar. Daarnaast bezocht hij vele rusthuizen en speelde daar voor de mensen en begeleidde de zangdiensten die er werden gehouden. Je deed eigenlijk nooit vergeefs een beroep op hem. Rob was niet erg van de hokjes die we van de kerk van Jezus hebben gemaakt. Hij  ging naar alle groepen toe en betreurde het, dat die kleine clubjes elkaar niet veel vaker opzochten.

Ook bij onze remonstrantse kringen was hij steevast aanwezig, weliswaar een beetje later, want hij had er voorafgaand altijd wel een groep waar hij voor speelde. En steeds kwamen zijn prachtige verhalen naar voren in de gesprekken die we met elkaar voerden, en ook weer steevast met zijn stopzin: ‘zie je het voor je..?’

Toen Rob naar het hospice Breda moest, zijn Rose en ik naar hem toegegaan. Hij was in het begin nog heel  levendig. Rose stelde, dat hij in de hemel met zijn pianospel heel wat mensen daar blij zou gaan maken. Rob moest daar om lachen; hij zag dat compleet voor zich.

Zijn afscheidsdienst was in ‘besloten’ kring, want Rob kende ontzettend veel mensen. Maar dit ‘kleine’ gezelschap was nog ruim voldoende om de door Rob zo geliefde Lutherse kerk te vullen. De liederen waren natuurlijk door Rob uitgezocht en klonken geweldig. Een van de liederen was Lied 608 ‘de steppe zal bloeien’. Daarvan viel het 3e vers mij op:

Hier past de zin van Rob uitstekend:  ‘Zie je het voor je…?’. Rob zag dat helemaal voor zich!

Gerelateerd