25 juni 2024

Oecumenische gesprekskring: De zin van ziekte

Geschreven door Tjaard Barnard

In het seizoen 2024-2025 bespreekt de oecumenische gesprekskring het nieuwe boek van Alain Verheij, De zin van ziekte. In dit boek gaat de auteur in op de vraag wat de zin van ziekte is. Hoe kijkt de wereld aan tegen zieke mensen? Hoe probeert men hen uit beeld te houden? Hoe werkt tijd voor zieken? Aan de hand van de Bijbel, maar ook van teksten uit de literatuur gaat de auteur op zoek naar de levensvragen die achter ziek zijn staan. Het boek is voor gezonde mensen ongetwijfeld een confrontatie met een werkelijkheid die men liever niet erkent.

De gesprekskring bestaat al dertig jaar en is opgericht toen Remonstranten besloten om niet te participeren in het Samen-op-Weg-proces van de Hervormde, Gereformeerde en Lutherse kerken. Twee predikanten wilden elkaar niet loslaten. Sinds die tijd wordt de kring geleid door een gereformeerd en hervormd predikant. Nu zijn dat dr. Tjaard Barnard (remonstrants, Arminiuskerk) en ds. Katinka Broos (Wijkpastoraat en Bergsingelkerk (gereformeerd)).

De kring staat zeer open voor nieuwe mensen, daarnaast is er een harde kern die al lang mee doet. De kring komt samen in de kerkenraadskamer van de Remonstrantse Arminiuskerk, Museumpark 3, tegenover het Museum Boijmans van Beuningen. De bijeenkomsten zijn op dinsdagmorgen van 10.00-12.00 uur.

De bijeenkomsten vinden plaats op
10 september, 15 oktober, 19 november, 14 januari, 11 februari, 18 maart en 22 april.


Van de deelnemers wordt een bijdrage van € 15 verwacht voor koffie en thee.

Aanmelding bij het kerkkantoor van de Remonstrantse Gemeente Rotterdam: administratie@remonstrantenrotterdam.nl of 010 436 0543.

Gerelateerd