3 juli 2021

Kerkasiel

Geschreven door Tjaard Barnard

Onze Gemeente bezit een unieke collectie schilderijen. We hebben meer dan veertig schilderijen, etsen en prenten van remonstrantse theologen in ons bezit. Van de geestelijk vader van het remonstrantisme, Jacobus Arminius (1560?-1609), tot aan Eric Cossee (*1944). Het betreft niet alleen predikanten die in onze Gemeente hebben gestaan, maar er zijn altijd al portretten aan onze collectie toegevoegd van remonstrantse predikanten van buiten.

Je kunt nog eens een schilderijtje ophangen

De laatste tijd is de collectie uitgebreid. Bij de opheffing (helaas!) van de Remonstrantse Gemeente in Delft ontvingen wij hun schilderijen en ook kwam het portret van dr. L.H. Slotemaker (1830-1911), oprichter in 1878 van de Remonstrantse Gemeente Arnhem, bij ons, dankzij een royale gift van een nazaat. Als geloofsgemeenschap met een groot kerkgebouw (je kunt nog eens een schilderijtje ophangen) én met belangstelling voor de geschiedenis bieden we kerkasiel aan remonstrantse dominees.

De collectie groeit en wordt daarmee voor ons van grotere waarde. Niet dat de schilderijen stuk voor stuk zoveel waard zijn. Portretten van voor anderen onbekende dominees raak je aan de straatstenen niet kwijt. Maar voor ons zijn ze waardevol! Het biedt ons gelukkig de mogelijkheid, de collectie uit te breiden. Recentelijk werden de (Biedermeier) portretten van ds. Jacob Brester en zijn vrouw ter veiling aangeboden. De schilderijen waren zo betaalbaar, dat we het aandurfden, er op te bieden. (Tegelijkertijd is het ook natuurlijk iets anders dan de lopende exploitatie. Daarom vragen we historisch geïnteresseerde remonstranten, een bijdrage te willen geven aan dit project.)

Jacob Brester (1810-1889) was predikant in de Haagse Gemeente. Hij was een leerling van Abraham des Amorie van der Hoeven (1798-1855), eerst predikant in onze Gemeente en later hoogleraar aan het Seminarium. Toen Brester moest vechten in de Tiendaagse Veldtocht (1831), kreeg hij een nieuwtestamentje mee van zijn leermeester.

Op het schilderij staat hij afgebeeld met een prekenbundel van deze Van der Hoeven. Dat is opvallend. De meeste predikanten zullen met een Bijbel worden afgebeeld. Het laat iets zien van de bijzondere verhouding tussen leermeester en leerling. Op een later moment zullen Eric Cossee en ik meer over deze collega schrijven. Voor dit moment wil ik u oproepen om – als dit project u aanspreekt –iets bij te dragen aan deze unieke collectie, behorend bij onze bijzondere remonstrantse geschiedenis.

Bijdrage gevraagd

U kunt op twee manieren bijdragen:
• Een bijdrage aan de aanschaf van het portret van Brester via een gift aan de Remonstrantse Gemeente Rotterdam. U kunt die overmaken op NL23 INGB0000 1707 14 t.n.v. Remonstrantse Gemeente Rotterdam o.v.v. gift Brester. Hiervoor kunt u de QR code gebruiken.
• Een bijdrage aan de Uytenbogaert Stichting, die voor onze Gemeente de gehele schilderijencollectie beheert en waar nodig (en als er geld is) restaureert. Hiervoor kunt u geld overmaken naar NL82 ABNA 0535 5592 67 t.n.v. Uytenbogaert Stichting.

 

Gerelateerd