2 november 2021

Gods woord houdt stand in eeuwigheid

Geschreven door Tjaard Barnard

Een kleine drie weken geleden is de Herziene Nieuwe Bijbelvertaling, kortweg de NBV 21 gepresenteerd. U hebt er misschien iets over gelezen. Alle Gemeenten die dat wilden, konden een gratis exemplaar krijgen. U begrijpt: zo hebberig waren we wel en dit boek is het geworden. Vandaag zal ik hieruit lezen en zal het thema centraal staan: Gods woord houdt stand in eeuwigheid. U herkent wellicht de woorden uit het bekende Lutherlied: Een vaste burg is onze God. Vandaag is het ook Hervormingsdag, dus alles komt mooi samen. Is niet het belangrijkste wat de Reformatie of Hervorming ons heeft gebracht de notie dat mensen zelf in de Bijbel kunnen lezen en geen kerk of priester meer nodig hebben om te weten wat er noodzakelijk is om te weten.

Bekijk hier de liturgie met daarin de door Tjaard Barnard uitgesproken preek.

Gerelateerd