21 december 2021

Eric Cossee overleden

Geschreven door Tjaard Barnard

Op zaterdag 18 december is overleden dr. Eric Henri Cossee, emeritus-predikant van onze gemeente. Eric is 77 jaar oud geworden. Na zijn actieve predikantschap, dat nog tien jaar na zijn emeritaat in Rotterdam in andere gemeenten zou voortduren, was hij samen met Frederike een trouw kerkganger. Graag kwam hij in ‘zijn’ kerk. Het gebouw en de mensen waren hem zeer dierbaar. Velen zullen de afgelopen tijd bemerkt hebben hoe zijn gezondheid achteruit ging.

Eric was predikant in Rotterdam van 1982 tot 2009. Daarvoor en daarna diende hij andere vrijzinnige geloofsgemeenschappen. Naast predikant was Eric ook een bevlogen kerkhistoricus. Hij promoveerde in 1988 op zijn voorganger Abraham des Amorie van der Hoeven en was bijzonder hoogleraar in de geschiedenis van het unitarisme aan de Rijksuniversiteit Groningen. Voor zijn werk in de kerk en in de samenleving werd hij benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau en ontving hij de Rotterdamse Wolfert van Borselenpenning. In de gemeente zullen wij hem vooral herinneren als een begenadigd spreker en een onvermoeibaar pastor voor wie geen moeite teveel was om mensen binnen en buiten de gemeente bij te staan.

 

Het portret van Eric is hem door de gemeente aangeboden bij zijn 25 jarig predikantschap in Rotterdam. Het is geschilderd door Poen de Wijs.

De kerkenraad wenst zijn vrouw Frederike, zoon Fred, schoondochter Marloes en de verdere familie veel sterkte toe bij dit verlies.

Moge zijn nagedachtenis velen tot een zegen zijn.

Een uitgebreid in memoriam zal later verschijnen in het Kerkblad en in het landelijke blad AdRem. Zie hier alvast de toespraak die gehouden werd bij zijn afscheid als dienstdoend predikant in Delft. 

De rouwdienst zal op vrijdag 24 december om 10.30 uur plaatsvinden in de Remonstrantse Arminiuskerk en geleid worden door Tjaard Barnard. Helaas zullen alleen genodigden deze dienst fysiek kunnen bijwonen. De dienst is daarom per livestream bij te wonen. De precieze gegevens vindt u hier. Daarna zal de uitvaart in de besloten kring van de familie plaatsvinden op de begraafplaats rond de Hillegondakerk. 

Gerelateerd