5 september 2023

Enquête

Geschreven door kerkkantoor

De kerkenraad is benieuwd naar wat er leeft bij de leden en vrienden.

De kerkenraad van de Remonstrantse Gemeente Rotterdam is benieuwd naar de gedachten en wensen die leven bij de leden en vrienden en heeft daarom een enquête gemaakt. Hiermee hoopt de kerkenraad een beter idee te krijgen over wat er leeft bij onze leden en vrienden.

U kunt de enquête digitaal invullen via deze link Graag invullen uiterlijk 24 september.

De enquête is op papier meegestuurd met uw kerkblad. De komende zondagen liggen extra enquête formulieren in de kerk

De kerkenraad hoopt dat u massaal de enquête invult. Graag inleveren uiterlijk 24 september in de kerk (boekentafel/diaconie) of opsturen/mailen naar het kerkkantoor. U kunt de enquête natuurlijk ook via bovenstaande link invullen.

Gerelateerd