21 november 2022

Een prachtige collectie

Geschreven door Tjaard Barnard

De Remonstrantse Gemeente Rotterdam heeft een indrukwekkende collectie boeken en handschriften. Ze zijn verzameld vanaf het allereerste begin van de gemeente in 1632. Het was de werkbibliotheek van predikanten, aangevuld in de loop der eeuwen vanuit de boekencollecties van andere predikanten.
Alweer lang geleden is deze collectie is bruikleen gegeven aan de Gemeentebibliotheek Rotterdam (het markante gebouw bij Blaak). De collectie bevat unieke handschriften van onder meer Sebastiaan Castellio en wordt regelmatig geraadpleegd door internationale onderzoekers.

Sebastiaan Castellio, criticus van Calvijn, was een vroege denker over tolerantie

Dat kan op de Erasmuszaal, de studiezaal voor oude en bijzondere boeken van deze bibliotheek.

Erasmus is royaal aanwezig in de studiezaal

In die collectie bevindt zich een aantal meters met convoluten. Bundels van kleine geschriften, pamfletten vanaf het begin van de zeventiende eeuw tot en met het einde van de achttiende eeuw. Pamfletten waren de social media van die tijd. Allerlei maatschappelijke en kerkelijke debatten werden op deze manier gevoerd. Deze collectie is slechts beperkt gecatalogiseerd. Het is dus niet precies duidelijk wat we allemaal in huis hebben!

Een unieke tekst van Johannes Uytenbogaert, de stichter van de Remonstrantse Broederschap

Een aantal vrijwilligers is begonnen aan het monnikenwerk om al deze mappen door te werken en te controleren of deze geschriften ook in andere bibliotheken aanwezig zijn. Zoals te verwachten, blijken er unica aanwezig te zijn: pamfletten die niet elders beschreven zijn. Unieke geschriften die een diepere kennis bieden over de (remonstrantse) geschiedenis. Een ware bron voor geleerden!

Vrijwilligers gezocht

Vier vrijwilligers zijn met dit nauwkeurige werkje bezig, ze doen het met veel plezier. Er wordt veel gelachen en de sfeer is gezellig. Wellicht zijn er anderen, geïnteresseerd in de geschiedenis, die mee zouden willen werken aan deze klus. Zij kunnen zich bij mij melden. Barnard@remonstrantenrotterdam.nl of 0658 820 686.
Opvallend is dat deze collectie ook oude, zeventiende-eeuwse uitgaven van Erasmus bevat. Dat laat zien dat Remonstranten, door de eeuwen heen, een verbinding hebben gevoeld met deze grote denker.

Twee kleine geschriften van Erasmus in vroeg 17-e eeuwse druk

Gerelateerd