16 oktober 2023

Brief Convent van Kerken en Synagogen in Rotterdam

De Remonstrantse Gemeente Rotterdam participeert in het Convent van Kerken en Synagogen in Rotterdam. Dit Convent heeft de volgende brief doen uitgaan naar aanleiding van alle gebeurtenissen na de aanval van Hamas.Aan een ieder die diep getroffen is
door het dodelijke geweld in Israël en de Palestijnse gebieden,

Aan alle RotterdammersRotterdam, 10 oktober 2023L.S.,

Met afkeuring en verdriet hebben wij kennis genomen van de gruwelijke aanvallen van Hamas op Israël. Het is een harde escalatie als gevolg van een al veel te lang durend conflict waarbij opnieuw aan beide zijden ontelbare onschuldige burgers de dood vinden, een veelvoud in rouw gedompeld is, en ieder gevoel van veiligheid door angst verdreven wordt. Wij leven mee met iedereen die getroffen is.

Op maandag 9 oktober heeft op het Stadhuis een goed en diep betrokken gesprek plaatsgevonden tussen de burgemeester, politie, openbaar ministerie en vertegenwoordigers van religieuze instellingen. Vragen die we besproken hebben zijn o.a. welke emoties er n.a.v. het conflict voelbaar zijn in de Rotterdamse samenleving, en hoe wij elkaar vasthouden en polarisatie kunnen voorkomen.

Als Convent vragen we onze eigen achterban allereerst om mee te helpen de vrede en veiligheid in onze stad te bewaren en bewaken; voor iedereen. Dat vraagt van ons een terughoudendheid in (ver)oordelen en snelle conclusies. Laten wij de moed hebben om aandacht te vragen voor het perspectief van de ander. Gesprek en ontmoeting zijn daarbij van essentieel belang.

Daarnaast vragen wij aan onze achterban te blijven bidden om vrede in Israël en de Palestijnse gebieden, ook voor de familie van de slachtoffers en ontvoerden. Ieder mens heeft recht op veiligheid en een leven dat vreugde kent en toekomst geeft, ongeacht geloof of achtergrond. Dat er een weg gevonden wordt om voor elkaar dat recht te verzekeren. Dat in een land dat voor zovelen een land van belofte is de liefde de hartslag mag zijn.

Met vriendelijke groet,

Namens het Convent van Kerken en Synagogen

ds. Henriette van Dunné, secretaris
dshenriettevandunne@gmail.com

ds. Harold Schorren, voorzitter

www.conventvankerken.nl

Gerelateerd