12 juni 2017

Wat een rijkdom

Geschreven door André Meiresonne

André Meiresonne is masterstudent Spiritual Care. Hij liep vier maanden stage bij de Remonstranten Rotterdam. Hij deed pastoraal werk in onze kerk en sprak veel gemeenteleden. Met dr. Tjaard Barnard ging hij voor in de dienst van zondag 11 juni 2017. Bij wijze van stageverslag deelde hij zijn bevindingen in de vorm van een overdenking en gebeden. Dit is de tekst van de inkeer die hij bij de aanvang van de dienst uitsprak. 

Gemeente! U heeft me veel verteld. Verteld over wat het leven u gebracht heeft. Hoe u omgaat met het leven. Over pijn en verdriet. En over geluk en geloof. Daar ben ik u dankbaar voor. Wat mij trof was de kracht van uw geloof. En de vele vormen die dat aan kan nemen. Uw persoonlijk geloof. Uw manieren van omgaan met wat het leven brengt. Voorspoed en evengoed tegenspoed. En waar je de kracht vandaan haalt om te dealen met het leven – en de dood. Over vertrouwen in wat groter is dan jezelf. En over je eigen verantwoordelijkheid. U bent per slot Remonstranten, nietwaar? Over in verbinding staan met het eeuwige, en de Eeuwige.

Ik hoorde u dingen zeggen als: ‘Ik heb vertrouwen dat het goed komt. Vertrouwen in een kracht. En die kracht zou je God kunnen noemen.’ En heel hartstochtelijk: ‘Je bent niet alleen!’ Want: ‘God is er altijd. Hij wijst mij wegen. Maar ik moet zelf beslissen of ik die insla.’ Of deze: ‘De mens kan niet zoveel uit zichzelf. En dat hoeft ook helemaal niet. Maar je moet je wel zelf open stellen.’ En natuurlijk, daar komt wel wat bij kijken – dat is ook hard werken. Maar zoals een van u zei: ’Elke dag kun je opnieuw besluiten het anders te doen. Dat vind ik een troostende gedachte.’ En in deze uitspraak van een van u komt veel samen: ’Ik voel me gedragen.’ Wat wil je nog meer… Dan dat je je gedragen weet?  En deze raakte mij ook: ’Als je goed kijkt, zijn er zelfs in de diepste duisternis nog lichtjes.’ En hoe Paulus zijn ‘Maar dien elkaar in liefde’ een dagelijkse inspiratie kan zijn.

Het enige wat ik u kon brengen was kinderlijke nieuwsgierigheid. U mocht alles zeggen, en ik probeerde er helemaal niets van te vinden. Voor mij bijna tegennatuurlijk. U beschreef waar u blij van wordt, waar u tegenop ziet, waar u met gemengde gevoelens op terugkijkt, en hoe u vooruit kijkt. Kortom, u vertelde verhalen en zette daarmee voor uzelf een deel van uw leven op een rij. Uw geestelijk leven. Ik luisterde, en noteerde al uw geestelijke rijkdom. En wat een rijkdom heeft u vergaard in de loop van uw leven.

De volledige tekst van inkeer, bijbellezingen en overdenking vindt u met deze link

Gerelateerd