3 juni 2017

Pinksteren 2017 ~ Trooster geen Haarlemmerolie

O Geest der Eeuwigheid, Gij Trooster aller tijden …
Pinksteren is het feest van het vuur (vandaag de rode stola). We vieren de komst − in het hart van Jezus’ leerlingen − van ‘de Trooster’ die Jezus had beloofd te sturen toen hij ten hemel opgenomen werd, met Hemelvaart. Hij had zijn leerlingen in verwarring achtergelaten, in diep verdriet, maar verzekerde hen dat dat verdriet van korte duur zou zijn: de Geest van God zou over hen komen en hen van binnen opnieuw kracht geven, een vurig verlangen om door te gaan, om de idealen die ze samen hadden, vorm te geven.

Hier vindt u de overdenking van zondag 4 juni

Gerelateerd