1 juni 2021

Brieven die ons ook nu nog een spiegel voorhouden

Hoe zouden de Korintiërs, of mensen uit die andere kleine christelijke gemeentes, nou gereageerd hebben als ze een brief van Paulus ontvingen? Zouden ze zich vereerd hebben gevoeld dat hij de moeite nam hen te schrijven? Zouden ze zijn woorden steeds met elkaar opnieuw gelezen en besproken hebben? Zouden ze samen bedacht hebben wat ze hem terug wilden schrijven?

lees hier de preek van ds. Kim Magnée-de Berg uit de kerkdienst van zondag 30 mei j.l.

Gerelateerd