8 mei 2017

De brede en de smalle weg

Geschreven door Dr. E.H. Cossee
Overdenkingen Bron: poster, uitgever Johannes Multimedia De brede en de smalle weg

In deze dienst gaat het om de weg van de mens. De Bijbel gebruikt vaak het beeld van de twee wegen. Wij lazen over de weg van de rechtvaardige en van de zondaar in Psalm 1, over de weg van de Geest en van het ‘vlees’ (het lichaam met zijn hartstochten) in Galaten 5 en over de brede en de smalle weg in Matteüs 7.  De bekende filosoof Martin Buber gaat in zijn boekje ‘De weg van de mens’ uit van Genesis 3:10 waar God aan de mens de vraag stelt ‘Waar zijt gij?’

De overdenking vindt u onder deze link

Gerelateerd