20 december 2018

Wonder van eenvoud

Geschreven door Koen Holtzapffel

Alexis de Roode dichtte de bundel Geef mij een wonder. In een trein zit hij, ziet het landschap aan zich voorbij trekken en vraagt zich af: Waar is het wonder toch? En vervolgens bidt hij bijna: geef mij toch alstublieft het wonder weer. Een mirakeltje van niets. Nee, er hoeft heus geen engel bij of donderstem. 

Zou het Kerstevangelie het verlangen van de dichter bevredigen? In de eerste zeven regels van het kerstevangelie gebeurt niets spectaculairs, eerder is het een wonder van eenvoud. Zeker, elke geboorte is een wonder op zich, maar Lucas rept hier niet van een maagdelijke geboorte, niet van engelen, niet van ingrijpen van hogerhand. Zelfs God wordt in die eerste regels niet genoemd. Als je op zoek bent naar iets spectaculairs, dan moet je naar het tweede deel van het verhaal: de hemels verlichte engelenstem die midden in het alledaagse leven in een uithoek van het Romeinse rijk vreugdevol nieuws verkondigt, aan herders in het nachtelijk veld.

Die stem uit hemelse sfeer spreekt dan weer niet van een wonder, maar van een teken. Dit zal voor hen het teken zijn van de nieuwgeboren Messias, een pasgeboren kind in een doek in een voederbak. Met dat weinig spectaculaire gegeven moeten de herders het doen. Maar dat teken zal meer impact op hun én ons bestaan hebben dan zo’n spectaculair wonder. Natuurwetten doorbrekende wonderen, die voltrekken zich los van ons, we staan er bij, kijken er naar en roepen oh en ah. Maar met dit teken, dit heel bescheiden wonder moeten we zelf aan de slag.

Kerstmis is geen Course in Miracles, maar een uitnodiging om ons samen te verwonderen over het wonder van eenvoud dat zich toen en daar voltrok en dat zeggingskracht houdt tot in onze dagen. Een uitnodiging ook om op dit wonder te antwoorden in woord en daad. Door om te zien naar elkaar, door ons niet af te sluiten maar te openen, door vredestichters te zijn, dichtbij en veraf. Waar dat gebeurt, of het nu Kerst is of lang daarna, ervaar je diep van binnen: inderdaad, wonderen bestaan.

Koen Holtzapffel

Gerelateerd