20 februari 2020

Wat doet de Diaconale Commissie van de Remonstrantse Gemeente Rotterdam?

De Diaconale Commissie geeft steun aan hen die dat nodig hebben. Dit gebeurt op verschillende manieren. De financiële middelen hiervoor zijn afkomstig van acties, collecten in de kerkdienst, legaten, giften en donaties. Daarmee ondersteunen wij verschillende collectedoelen, projecten en activiteiten.

Collectedoelen:

Als diaconie selecteren wij jaarlijks een aantal doelen om een financiële bijdrage aan te leveren. Elk van de leden van de Diaconie heeft een paar doelen om te begeleiden: één binnen Nederland en één in het buitenland. Elk jaar is de Diaconale Commissie op zoek naar nieuwe doelen. Alle doelen worden gescreend op harde criteria en daarover hebben wij contact met de bijbehorende stichtingen. We gaan bij de diverse doelen op bezoek en of nodigen vertegenwoordigers daarvan uit voor een gesprek. Wij doen hiervan verslag in de kerkbrief, op onze website en al dit soort informatie staat ook in het jaarverslag van de Diaconie.

Daarnaast coördineert de Diaconie verschillende projecten op initiatief van verschillende leden en vrienden van onze Gemeente:

  • Een klein en toch belangrijk project is: vakantiereizen voor mensen die met anderen op vakantie willen gaan via b.v. Hetvakantiebureau.nl of de Stichting Allegoeds.
  • Een mooi nieuw initiatief is het project waarbij kaarten worden gestuurd naar leden en vrienden van onze Gemeente om ze een hart onder de riem te steken.
  • Inmiddels spaart bijna de gehele Gemeente doppen voor de aanschaf van blindengeleidehonden door het KNGF. Vele kleine doppen maken het verschil voor die mensen die zeer geholpen zijn met een blindengeleidehond.
  • Ook worden Douwe Egberts spaarpunten gespaard voor de aanschaf van koffie in het kerstpakket voor mensen bij de voedselbank. Koffie zit niet standaard in het voedselbankpakket en daarom wordt dit met Kerst extra gewaardeerd.
  • Een prachtig initiatief is onze bijdrage aan een kerstattentie voor mensen in het Detentiecentrum Rotterdam. De impact die dit heeft op mensen die zich vergeten en misschien zelf verstoten voelen, is enorm.
  • Ook zijn er diverse leden en vrienden die Syrische vluchtelingen in Rotterdam begeleiden Bijzonder onderdeel daarvan is de begeleiding van de LHBTI-vluchtelingen. Ze werden bedreigd in het AZC en hebben in een veilige omgeving met steun van remonstranten hun asielaanvraag kunnen afwachten.

Telkens als u in de dienst hoort: de collecte van vandaag is bestemd voor de Algemene Diaconie, dan collecteren we voor dit soort projecten.

Op initiatief van een van onze leden is de Stichting Europa Kinderhulp gekozen als collectedoel. Zij zorgt dat kwetsbare kinderen uit heel Europa een onvergetelijke vakantie hebben door hen twee weken onder te brengen bij vakantieouders.

Andere activiteiten:

Bij de Diaconale Tafel kunnen mensen meer informatie krijgen over de diverse collectedoelen, maar soms willen zij alleen een luisterend oor of vragen zij om advies. Daarnaast ondersteunen wij en zijn wij aanwezig bij grote oecumenische evenementen in de stad en zijn vertegenwoordigd in de Raad van Aangeslotenen van de stichting Samen010. Wij leggen verantwoordelijkheid af aan de Kerkenraad en zijn daarin ook vertegenwoordigd. Wij helpen bij bijzondere kerkdiensten, zoals bij de kerstvieringen, de Oudejaarsviering, de kerkdienst op Werelddiaconaatszondag, maar ook bij de  kerkdiensten waarin het het Avondmaal plaatsvindt. Tenslotte organiseert de Diaconie Tussen Koffie en Lunch. Een werkelijk fantastische activiteit, waarbij mensen die vaak niet meer naar de kerk kunnen komen, thuis kunnen worden opgehaald. Deze koffieochtend met een leuk en gezellig  programma is in korte tijd uitgegroeid tot een groot succes!

Onderdeel van de Diaconie is ook het Marinus Kosterfonds. Dit fonds is bedoeld voor kleine noden van de leden en vrienden van onze geloofsgemeenschap. Zit iemand in financiële nood, dan kan men altijd hierop een beroep doen. De aanvraag is vertrouwelijk!

Daarnaast hebben we ieder jaar de Diaconale Actie, waarbij de door de leden en vrienden van onze Gemeente gedoneerde opbrengst tijdens een feestelijk kerkdienst door middel van een symbolische cheque, wordt overhandigd aan vertegenwoordigers van de gekozen doelen.

Het afgelopen jaar heb ik gewerkt voor Geloof en Samenleving, de landelijke diaconie.  Daardoor kon ik nog meer remonstranten leren kennen. Het is een fantastische geloofsgemeenschap, waarin diaconie en vrijwilligers, vaak samen met diverse andere kerken, enorm veel werk in binnen- en in buitenland verzetten! Zij zorgen voor de eigen leden en vrienden, maar helpen ook vluchtelingen met het integreren, ze staan klaar voor de kinderen van de voedselbanken en ze zijn actief in hospices en verpleeghuizen. Ze strijden voor duurzaamheid en een beter klimaat en ze omarmen je als een warme deken als je binnenkomt.

De diaconieën zijn altijd op zoek naar mensen die zich voor het diaconale werk willen inzetten en ik ben trots op onze Diaconie en ook op alle diaconieën van de Remonstranten!

Julia Shamojan, lid van de Diaconale Commisse

 

 

 

 

Gerelateerd