17 oktober 2022

Remonstrantse Gemeente Dordrecht 125 jaar

Geschreven door Tjaard Barnard

Het afgelopen weekend werd gevierd dat onze zustergemeente 125 jaar geleden is opgericht. Vanuit Rotterdam werd een en ander toen stevig ondersteund. De eerste kerkdienst werd geleid door dr. H.Y. Groenewegen, predikant in Rotterdam.
Een vreugdevolle gebeurtenis. Deze gemeente ontstond aan het einde van de negentiende eeuw toen er in de plaatselijke hervormde gemeente geen ruimte bleek te zijn voor de opkomende vrijzinnigheid. Bij een vacature wilden de orthodoxen geen vrijzinnige predikant beroepen. Dit leidde tot de oprichting van een eigen remonstrantse vereniging en spoedig daarna remonstrantse gemeente. Dit in een plaats die zo verbonden was met de strijd van Arminianen en Gomaristen, namelijk de beruchte Synode van Dordrecht van 1618-1619, waar nooit eerder een remonstrantse gemeente was geweest.


Ter gelegenheid van dit jubileum nu is een boekje verschenen met herinneringen en verhalen uit de laatste jaren en (na archiefonderzoek) uit de periode van de Tweede Wereldoorlog. Een uitgebreide beschrijving van de geschiedenis was nu niet nodig. Die was al eerder uitgebreid beschreven bij het tachtigjarig bestaan van de gemeente (door de toenmalige predikant ds. Eric Cossee). Ook bij het 100jarig bestaan van de gemeente en de kerk, respectievelijk in 1997 en 2001 zijn op initiatief van Frits van Eck reeds fraaie publicaties verschenen over gemeente en kerk. In 2009 verscheen een publicatie over het Maarschalkerweerdorgel.
De huidige publicatie is vrij anekdotisch, maar geeft daarmee een prachtig inkijkje in het gemeenteleven van een vrijzinnige geloofsgemeenschap aan het einde van de twintigste eeuw. Met enthousiasme wordt beschreven hoe vele vrijwilligers met elkaar een vrolijk gemeenteleven weten te vormen. Voor betrokkenen uit die tijd een feest van herkenning, voor anderen een levendige beschrijving.

Gerelateerd