3 april 2020

Orgelmuziek

Geschreven door Tjaard Barnard

Sinds het uitbreken van de Coronacrisis zijn we verstoken van kerkdiensten. Gelukkig zijn er wel de diensten die door de landelijke Remonstrantse Broederschap online worden gezet. Dat zijn diensten die de verscheidenheid binnen ons kerkgenootschap laten zien. Voor velen zijn ze inspirerend en ze zullen doorgaan zolang we niet in gewone kerkdiensten kunnen samenkomen.

Muziek en woord

In de tussentijd probeert de Rotterdamse Gemeente ook muziek en woord ter inspiratie aan te reiken. Op initiatief van onze organist Jos van der Kooy bieden wij u een orgelconcert aan waarin Jos improviseert op bekende liederen. Het betreft verzoeknummers van de volgers van onze Facebookpagina. Daarnaast verschijnt er een reeks van 14 filmpjes die bestaan uit twee delen. De predikanten Koen Holtzapffel en Tjaard Barnard vertellen iets ter inleiding bij een geliefd lied, waarna Jos van der Kooy op zijn eigen manier een improvisatie bij het lied geeft. Enige kwinkslagen zijn te verwachten!

Kijken en Liken!

Deze bijdragen zullen worden verspreid via het YouTube kanaal van de Remonstrantse Gemeente Rotterdam. Per dag zal een nieuw lied verschijnen. Als u zich nu daarop abonneert, zult u telkens op de hoogte gesteld worden wanneer er iets nieuws geplaatst is. Ook kunt u de Facebookpagina volgen, waar hiervan ook telkens melding gemaakt zal worden. Hier is het handig om deze pagina te ‘liken’. Dan ziet u snel wat er allemaal in en rond uw kerkelijke gemeente gebeurt.

Graag wensen wij u veel luisterplezier toe!

Gerelateerd