25 juli 2020

Hoe zit het nu met Jozef?

Geschreven door Tjaard Barnard

Op 24 juli is de kerkdienst opgenomen in de Remonstrantse Arminiuskerk. Centraal stond het verhaal van Jozef aan de hand van de vraag: hoe zit het nu met Jozef.

De dienst werd geleid door Jethro Zevenbergen, voorzitter van de kerkenraad, die bij afwezigheid van dr. Tjaard Barnard dienst teksten las.


Het orgel werd bespeeld door Jos van der Kooy.
De opname is verzorgd door Marileen Driesprong.

Om de dienst te bekijken op ons YouTube-kanaal:

Klik hier

Voor de teksten klik hieronder:

Liturgie-24-juli-2020 – TB

200726 Rotterdam Jozef anders dan anderen def

 

Wie wil bijdragen aan de collecte, kan dat overmaken naar: Remonstrantse Gemeente Rotterdam NL23 INGB 0000 1707 14 Uw bijdrage wordt half half verdeeld over de Remonstrantse Gemeente Rotterdam en de diaconie van de gemeente (de maatschappelijke poot van het kerk zijn).

 

 

Gerelateerd