22 maart 2020

Gooi het ook eens over een andere boeg

Geschreven door Koen Holtzapffel

Na de premier was het nu de koning die het woord tot ons richtte. Op warme wijze sprak hij zijn medeleven uit met allen die in Nederland en de rest van de wereld getroffen zijn door het virus. Die soms vechten voor hun leven of verdriet hebben om overledenen. Op dit moment nog vooral in het zwaar getroffen Brabant. Opnieuw was er zeer terecht applaus voor de zorghelden en al die anderen die Nederland draaiend houden. En een oproep om niet alleen het coronavirus maar ook het virus van de eenzaamheid te bestrijden.

Creativiteit sleept ons mede door de crisis

Dat er naast een golf van saamhorigheid ook een golf van creativiteit door ons land waart was ook de koning niet ontgaan. Juist die creativiteit moet ons mede door deze crisis heen slepen. Of het nu gaat om de organisatie van het werk, het onderwijs aan (jonge) kinderen, de ontdekking van een vaccin, de productie van mondkapjes of de organisatie van virtuele kerkdiensten.

Hoewel de bijbel geen handboek crisismanagement is vind je ook daar de aansporing creatief te zijn. Bijvoorbeeld in een verhaal dat de evangelist Johannes vertelt in de tijd na Pasen (Johannes 21: 1-14). De leerlingen voelen zich gedesoriënteerd na het verscheiden van hun grote leermeester. Ze pakken hun oude beroep maar weer op en gaan uit vissen. In de nacht. Wat moet je anders? Maar het wil met de vangst maar niet lukken, ze worden er moedeloos van. Dan horen ze een stem die hen toeroept: Gooi het net toch ook eens aan de andere kant uit, dan lukt het misschien wel.

Dat hadden de leerling-vissers kennelijk zelf nog niet bedacht. Of ze aan het advies onmiddellijk gehoor gaven vertelt het verhaal niet. Wel dat ze het op een gegeven moment toch maar proberen. En dan is het onmiddellijk raak. Volgens oude leraren van de kerk werden er wel 153 vissen binnengehaald. Precies het getal van het toen bekende aantal vissoorten (van elk dus één).

Een bemoedigende oproep

Zeker, de vrome boodschap luidt dat waar de vissers ook na Pasen naar de stem van hun leermeester blijven luisteren, er nog steeds bijzondere dingen kunnen gebeuren. Maar, is het niet ook een bemoedigende oproep voor onze eigen situatie? Blijf in tijden van crisis niet de platgetreden paden bewandelen maar wees creatief en gooi het ook eens over een andere boeg. Succes is niet gegarandeerd, maar ook in onzekere, angstige én verdrietige tijden kan er iets gebeuren dat verrassend is. Inspirerend, verbindend en ondanks alles troostrijk!

Gerelateerd