16 mei 2019

Effe niks!

Geschreven door Tjaard Barnard

Wellicht heeft u de nieuwe posters al gezien op de kerk, op een orde van dienst of op website/Facebook. In nauwe samenwerking met Ontwerpkantoor Vonk Specht zijn wij bezig, een bescheiden campagne vorm te geven voor onze Gemeente.

Nu de landelijke Broederschap met andere dingen bezig is, proberen wij op onze eigen manier iets neer te zetten dat de aandacht kan vragen voor onze geloofsgemeenschap. Het gaat allereerst om posters die op een speelse manier drie elementen combineren:

1. Een karakteristiek element uit onze monumentale kerk

2. Een Bijbeltekst

3. Een actuele herformulering van die tekst naar de huidige tijd, die voor mensen in de doelgroep (40-60) direct prikkelend is en te denken geeft.

De boodschap is gericht op het vragen van aandacht voor waar we voor staan en voor onze meest in het oog springende activiteit: de kerkdiensten. Vanzelfsprekend doen we veel andere dingen (zie onze agenda), maar naar onze inschatting zijn de kerkdiensten het belangrijkste inspringmoment voor nieuwe mensen.

We maken in eerste instantie een plaatje, schrijven een soort toelichtend blogje op de website en verspreiden het via Facebook en een poster aan de kerk. Later zullen er ook kaartjes verschijnen (denk aan de Boomerangkaartjes in de kroeg, eind jaren negentig) die uit de kerk meegenomen kunnen worden. Voorbeelden hiervan zijn te vinden in de blogs op onze website.

Gerelateerd