18 oktober 2019

Een kerk waar je in alle filialen mag zijn, zoals je wilt zijn!

Geschreven door Tjaard Barnard

NRC Handelsblad heeft een rubriek waarin pubers worden geïnterviewd over hun leven: Jong! Begin oktober verscheen een interview met Jonas Meinderts. Hij vertelt over zijn coming out. Ook vertelt hij dat hij anti geloof is. In de kerk is er voor hem geen ruimte om zichzelf te zijn. De remonstrantse predikanten Tjaard Barnard (Rotterdam) en Joost Röselaers (Amsterdam, Vrijburg) reageren hierop met een open brief.

Beste Jonas,

We lazen met veel plezier het interview ‘Bij voetbal vinden ze wel gek dat ik soms mijn haar verf’ met jou op zaterdag 5 oktober in NRC Handelsblad. Knap hoe je zo open vertelt over wat je diepste wezen betreft. Wij durfden dat soort dingen niet, toen we zo jong waren als jij! Je komt over als een nuchter mens, leergierig en met veel belangstelling voor wat er in de wereld gebeurt.

We willen graag op een onderdeel van je verhaal reageren. Namelijk waar je zegt dat je anti bent, namelijk anti het geloof. Je vertelt over de katholieke opvoeding van je vader en de protestantse van je moeder. Geloof vind je niets, omdat je niet mag zijn hoe je wilt. Laten we eerlijk zijn: er zijn inderdaad kerken waar dat niet mag. Er zijn ook kerken waar je in het ene filiaal het wel mag, terwijl ze in het andere filiaal de Nashvilleverklaring ondertekenen. Wij zijn allebei dominee in een kerk waar je in alle filialen mag zijn, zoals je wilt zijn. Wij geloven dat God liefde is. Vanaf 1988 mag iedereen bij ons trouwen, homo of hetero. Iedereen is welkom. Voor ons is het juist een belangrijk onderdeel van het geloof dat iedereen mee mag doen. Wie of wat je ook bent. Wat je seksuele geaardheid ook is, of je rijk of arm bent, man of vrouw.

Er zijn veel kerken waar normaal tegen je wordt gedaan. Toen de Nashvilleverklaring bekend werd in Nederland, hingen er veel regenboogvlaggen aan kerken.

Voor ons is het geloof juist iets dat het zo leert. Jezus van Nazareth heeft ons voorgeleefd hoe je de mens moet zien en hoe je niet moet kijken naar wat andere mensen van hem of haar vinden. Geloof is er niet alleen als je in de problemen zit, maar ook om je, als het je goed gaat, de goede weg te wijzen. Het vertelt je ten diepste dat je er mag zijn en dat het goed met je komt!

We willen je natuurlijk niet bekeren, maar we denken wel dat het voor iemand die zo open is als jij, goed is om te weten dat de meest sombere, donkere beelden die weleens over geloven worden verteld, niet meer juist zijn. Goed nieuws is geen nieuws, vandaar dat kranten en andere media het niet vertellen als iedereen welkom is. Wel als een paar ouderwetse lieden weer eens iets geks zeggen!

We leven gelukkig niet meer in de tijd van Oscar Wilde! En misschien is het wel een beetje onaardig om alles wat vroeger misging aan de christenen toe te schrijven, omdat dat er zoveel waren. Mensen doen nu eenmaal slechte dingen, daar hoeven ze niet christelijk voor te zijn…

Met een hartelijke groet,

Tjaard Barnard, remonstrants predikant in Rotterdam

Joost Röselaers, predikant van Vrijburg in Amsterdam

Gerelateerd