20 juni 2018

AVG Proof

Geschreven door Tjaard Barnard

De kranten en uw mailbox hebben de afgelopen tijd vol gestaan met informatie over de nieuwe AVG. Privacy staat midden in de belangstelling en iedereen moet wat.

Zo is het ook met uw gemeente. De regels lijken erg streng te zijn, maar tegelijkertijd geldt ook het bijbelse motto: ‘Wees niet te zeer rechtvaardig en gedraag u niet al te wijs, waartoe zou u uzelf tot verbijstering brengen’ (Prediker 7:16).

In de kerkelijke wereld leidt de AVG tot heel ingewikkelde reacties. Namen van mensen die bloemen uit de kerk krijgen, zouden niet meer genoemd mogen worden. Een jaarprogramma met alle namen van vrijwilligers (kerkenraad, contactlid, hulpkoster enz.) zou dat allemaal nog mogen? Uw kerkenraad onder leiding van Bert Fibbe (foto, en ook de redactie van uw kerkblad) probeert hier zinnig over na te denken: recht doen aan privacy en de nieuwe wetgeving, maar ook doen wat we als geloofsgemeenschap altijd hebben willen doen: met warme menselijkheid elkaar zien staan.

Uw kerkenraad probeert hier zinnig over na te denken: recht doen aan privacy en de nieuwe wetgeving, maar ook doen wat we als geloofsgemeenschap altijd hebben willen doen.

Daarbij komt ook dat wij tegenwoordig graag naar buiten treden. We hebben de deuren opengegooid en laten zien wie we zijn: landelijk in de reclamecampagne, plaatselijk in de openstelling van het kerkgebouw op de zondagen, maar ook in de communicatie naar buiten. Zo verschijnen er in dit kerkblad steeds meer foto’s die de sfeer weergeven binnen onze geloofsgemeenschap: een levende gemeente van betrokken mensen.

Binnenkort zult u in het kerkgebouw bordjes aantreffen die u melden dat er foto’s en filmpjes gemaakt kunnen worden. Niet omdat Big Brother is watching, maar gewoon omdat we naar buiten willen kunnen treden met wat we zijn. We hopen dat u niet bezorgd zult raken van wat u leest, maar vooral zult begrijpen, dat wij ons willen houden aan wettelijke regels, zonder dat wij onpersoonlijk hoeven te worden.

Wij leven in de kerk al heel lang bij de notie dat we gelukkig gezien worden, dat Hem niets ontgaat van wat wij ten diepste zijn:

Heer, u weet alles van mij,

u kent mij.

2U weet waar ik ben,

en u weet waar ik heen ga.

U weet wat ik denk,

ook al bent u ver weg.

3U ziet me als ik thuis ben

en u ziet me onderweg.

U ziet alles wat ik doe.

(Psalm 139: 1-3)

Gerelateerd