Archief Breda

Remonstranten in Breda een nieuw begin

Zondag 22 januari 2017 vond de ‘inwijdingsdienst’  in de Lutherse Kerk in Breda plaats. Een oecumenische dienst met de Ekklesia Breda en de Lutheranen. De kaars die op eerste kerstdag uit de oude kerk aan de Cimburgalaan werd gedragen (een Rotterdamse kaars) werd nu plechtig binnen gedragen. De kerk was vol, het mooie koor van de Ekklesia zong en de sfeer was bijzonder goed. Het gaf ons het gevoel thuis te komen, samen met geloofsgemeenschappen die de vrijzinnigheid omarmen en hun specifieke karakter op een vanzelfsprekende manier delen. Uiteraard hebben we de Bredase Remonstrantse gewoonte om bij passende gelegenheden het glas te heffen, meteen ingevoerd.
 Dr. Berkvens-Stevelinck – onze predikant in Breda die voorging in deze dienst – was bijzonder ontroerd, omdat deze dienst de bekroning was van veel werk, met name van Frieda Gouwetor en Jennie van Dorp. Zij kregen, namens de Kerkenraad een prachtig bos bloemen. Tegelijkertijd markeerde deze dienst een nieuw begin, in dit vrijzinnig centrum hartje Breda.
 Wij verwachten er veel van!

 

Kerkdiensten iedere 4e zondag van de maand ~ Lutherse Kerk

 

ingangen: Veemarktstraat 11 of Stadserf 3

Lutherse Kerk Breda vooringangLutherse kerk Stadserf 3 Breda

 

2017

26 februari  ~ dr. T.R.Barnard
26 maart ~ dr.K.J.Holtzapffel
16 april ~ Pasen, Schalmdienst (Doopsgezinden, Remonstranten, Walen)
23 april ~ ds. M.J. Wassenaar
28 mei ~ dr. C.M.G. Berkvens-Stevelinck
11 juni ~ Pinksteren (een week later) Schalmdienst
25 juni ~ dr. C.M.G. Berkvens-Stevelinck

 

Op de vier zondagen in augustus zijn er gezamenlijke diensten in de Grote Kerk aan het Kerkplein 2 in Breda.

 

Avondactiviteiten vinden op maandag plaats eveneens in de Lutherse Kerk

 

Filmcafé ~ maandag 13 februari 2017 ~ 19.30 uur

Le tout nouveau testament  In deze film van Jaco van Dormael, met Benoît Poelvoorde en Catherine Deneuve, wordt verteld dat naast het Oude en het Nieuwe Testament ook een Derde Testament in omloop is. Daarin blijkt God, samen met vrouw en kind, in Brussel woonachtig te zijn. Ingrijpen in het aardse leven kan Hij ook, met behulp van een ouderwets computer.
De film kreeg veel bijval en nodigt uit tot een goed gesprek, dat plaatsvindt onder het genot van een goed glas wijn. Dr. Tjaard Barnard begeleidt deze avond.

 

Lezing Govert Jan Bach over de Matthaüs Passion ~ maandag 27 maart 2017 ~ 19.30 uur

De spreker – Bachkenner en familielid van – is pastoraal psycholoog en werkte in de GGZ (Valeriuskliniek te Amsterdam). Muziek zette hij in als therapie. Veel Bach en vooral de Matthaüspassion, vaak op verzoek van patiënten. Deze avond gaat G.J. Bach op toegankelijke wijze in op de ontstaansgeschiedenis en het wezen van de barok. Hij laat de gelaagdheid en de architectuur van het stuk zien. De grote rol van de mystiek, de meest recente musicologische vondsten, de hertalingen en de Matthaüs Passion als Nederlands cultuurmonument.
Van zijn hand verschenen twee luisterboeken over zowel de Johannes- als de Matthaüs Passion.

 

Filmcafé ~ maandag 24 april 2017 ~ 17.30 uur (met maaltijd)

Mustang Prachtige film van de Turkse regisseur Deniz Gamze Ergüven (2015) Regie: Deniz Gamze Ergüven
In een dorpje in het noorden van Turkije wonen Lale en haar vier zussen. Plotseling verandert hun huis in een gevangenis. Alles wat ze mogen is huishoudelijk werk te verrichten terwijl ze zo graag naar school zouden willen. De familie begint huwelijksplannen voor de meisjes te smeden. Maar gedreven door hun verlangen naar vrijheid vechten de vijf zussen samen terug tegen de grenzen die hen wordt opgelegd. Dr.K.J. Holtzapffel begeleidt deze avond.

 

Hulp bij vervoer

Voor kerkdiensten en activiteiten is een taxi-service in het leven geroepen. U wordt gehaald en gebracht. Wanneer u hiervan gebruik wilt maken, kunt u zich wenden tot mw. J. W. van Dorp.

 

Kringen

Een aantal kringen komt eens per maand bij elkaar. Meestal wordt een boek behandeld, waarover men kan discussiëren. Bent u geïnteresseerd, neem dan contact met de predikant.

 

Andere activiteiten

Aanbevolen worden tevens de activiteiten van Zinsverband, een initiatief van Stichting Ekklesia Breda en Bureau Mamre. Het voorziet in uitbreiding van (voor iedereen toegankelijke) liturgische momenten en pastoraat in Breda, en het voorziet voor West-Brabant in gemeenschapsvorming en verbinding rond leerhuizen, bezinningsactiviteiten, maatschappelijk engagement en wereldwijde solidariteit met de meest kwetsbare medemens. Zie www.zinsverband.nl

 

Contact Kerkenraad

Predikant mw. dr. C.M.G. Berkvens – Stevelinck ~ Gedempte Zalmhaven 121, 3011 BT Rotterdam ~ 010 2298774 ~ e-mail
KR-lid mw. Frieda Gouwetor ~ Tiggeltsebergstraat 39, 4891 TC Rijsbergen ~ 076 596 1883 ~  e-mail
KR-lid  mw. J.W. van Dorp ~ Irenestraat 19 b, 4811 SB Breda ~ 076 5653931 of 06 2181 3858 ~ e-mail