Donderdagmorgendialoog 2017 (1)

Arminiuskerk ~ Museumpark 3

De onderwerpen van deze gesprekskring staan op zichzelf. Wanneer u een onderwerp interessant vindt, kunt u een keer komen en erover meepraten. De eerste avond is het onderwerp: Het ontstaan van de evangelies in het Nieuwe Testament De vier evangelies in het Nieuwe Testament geven een getuigenis over Jezus. Ze bevatten veel uitspraken over Jezus,.. Lees verder

Woensdagavondgesprek over Mattheüs (1)

Arminiuskerk ~ Museumpark 3

Het evangelie van Johannes wil aantonen dat het lijden van Christus in de Schrift werd voorspeld en derhalve noodzakelijk was. De drie andere evangelies van het Nieuwe Testament zien in het lijden van Christus het bewijs, dat hij zelfs in de moeilijkste omstandigheden zich hield aan zijn opdracht. In het afgelopen jaar is het evangelie.. Lees verder

Oriëntatiecursus Dwars geloven (1)

Arminiuskerk ~ Museumpark 3

De Remonstranten Rotterdam organiseren ook dit jaar een oriëntatiecursus. U komt hier meer te weten over een vrij en verdraagzaam christendom en in het bijzonder over de remonstrantse variant. Op deze 5 avonden gaan we uit van het geheel van het christelijk geloof om daarbinnen tot een duidelijke plaatsbepaling van de remonstranten te kunnen komen… Lees verder

Uytenbogaert-lezing

Laan van Meerdervoort 955 ~ Den Haag

Mijn eerste honderd dagen. Over de toekomst van kerken en de remonstranten in het bijzonder Op zaterdag 20 mei van16.00 -17.30 uur houdt Joost Röselaers de jaarlijkse Uytenbogaert-lezing. Röselaers is sinds januari 2017 werkzaam als algemeen secretaris van de remonstranten. Tijdens de eerste honderd dagen maakte hij kennis met alle dienstdoende remonstrantse predikanten en verschillende Nederlandse.. Lees verder

Kerkdienst

Museumpark 3 ~ Rotterdam

Prof. dr. P.J.A. Nissen gaat voor. Nissen is Nederlands theoloog, kerkhistoricus, hoogleraar en predikant. Met ingang van september 2015 is hij anderhalve dag per week predikant van de Remonstrantse Gemeente van Oosterbeek. Hij combineert het predikantschap met zijn hoogleraarschap Spiritualiteitsstudies (0,7 fte) aan de Radboud Universiteit te Nijmegen… Lees verder

Landelijke Beraadsdag 2017

Meer informatie over deze jaarlijkse beraadsdag van de Landelijke Remonstrantse Broederschap vindt u binnenkort in het maandblad AdRem en op remonstranten.nl.. Lees verder